Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 16 Temmuz 1959

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-28T08:35:02Z
dc.date.available2019-06-28T08:35:02Z
dc.date.issued1959-07-16
dc.description.abstractD. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ YEDİNCİ İNİKAT 16 Temmuz 1959 Perşembe, Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III- Sunuşlar IV - Sualler : 1. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'ın, Muş Petrol Ajanı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali. 2. — Kastamonu Mebusu Şükrü Esen'in, kendir istihsali ve ithali ile işlenmesine dair Koordinasyon ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali. 3. — Yozgad Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde veya buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi suali. 4. — Yozgad Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının hangi müesseselere sermaye ile iştirak ettiği ve bu müesseselerin durumuna dair Başvekilden şifahi suali. Takrir : Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına dair Grupta müzakere açılması isteğini havi takriri.
dc.description.abstractGeçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu, 16.7.1959 Perşembe günü saat 10 da Reis Yozgat Mebusu Âtıf Benderlioğlu’nun riyasetinde toplandı Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okundu ve tasvip olundu. Sunuşlara geçildi: Ara seçimleriyle Belediye, Meclisi Umumi, Muhtarlık ve Köy Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin seçimlerinin bir yıl geri bırakılması hakkındaki İdare Heyetinin teklifi üzerinde Mebusların vaki konuşmalarını takiben Başvekil Adnan Menderes’in verdiği geniş, müdellel ve tatminkâr izahlardan sonra mezkur seçimlerin birer sene geri bırakılması kabul edildi. Gündem dışı söz alan Kemal Serdaroğlu; trafik suçlularının affı hakkında Umumi Heyette müzakeresine başlanıp encümence geri alınan kanun tasarısı üzerinde Hükümetin noktai nazarını sormuş ve buna Adliye Vekili Esat Budakoğlu cevap vermiştir. Kemal Serdaroğlu’nun,bu mevzuun gündeme alınarak müzakere edilmesini mutazammın takriri kabul edilmiş ve mezkur tasarı üzerindi müteaddit mebusların konuşmalarından sonra Riyasetçe, mevzuun ehemmiyeti belirtilerek, salonda müzakere ve karar nisabının kalmadığı beyan edildi ve inikada son verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/3098
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 16 Temmuz 1959tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199801060.pdf
Size:
12.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: