Efkar

Abstract
Hicrî 1293 Miladi 1877 yılında olmak üzere Pazar günü hariç her gün çıkarılan bir Osmanlı gazetesidir. Yazı İşleri Müdürlüğünü Nuri ve Antuan yapmıştır. Politika, eğitim ve edebiyata dair yazılar içeren bir gazetedir. İstanbul’da Babıali caddesinde İzzet Efendi matbaasında basılmıştır.
Description
Keywords
Dergiler, Eğitim Politikası, Pedagoji
Citation