TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 2193
 • Item
  Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
  (1918) Ali Emiri
  31 Mart 1334 (1918) - 30 Eylül 1336 (1920) tarihleri arasında otuz bir sayı çıkmış ve 956 sayfalık bir koleksiyon oluşturmuştur. Derginin imtiyaz sahibi ve yöneticisi Ali Emîrî Efendi, idarehanesi Ali Emîrî’nin kurduğu Fâtih Millet kütüphanesi’ydi. Neşredilen yazıların büyük bir kısmı Ali Emîrî’ye ait olup çoğu imzasızdır. Ona ait olmayan metinlerin bazıları da yazma eserlerden çıkarıp neşrettiği manzumelerdir.
 • Item
  Tabiat Alemi
  (1925)
  Tabiat alemi Aralık 1925 ve Şubat 1927 tarihleri arasında toplam 14 sayı olarak yayınlanmıştır. Derginin kurucusu ve sahibi Salih Murad Uzdilek'dir. Dergide en çok telsiz, elektrik, telgraf ve telefon üzerine yazılar yayınlanmıştır. Bununla birlikte dergide temel bilimler, fotoğrafçılık, bilim tarihi, bilim politikası ve bilim felsefesi konularında da yazılar yer almaktadır.
 • Item
  El-Alem'ül İslami
  (1916)
 • Item
  Kalem
  (1927)
  Kalem (Yeni Kalem), Orhan Seyfi Orhon önderliğinde İstanbul’da Bâb-ı Âli Caddesi’nde çıkmış haftalık bir dergidir. Haftada bir çıkan dergi her hafta Perşembe günleri yayımlanmaktadır. Derginin tamamı 25 sayıdan oluşur ve bütün sayılar eski harflerle yayımlanmıştır. İlk sayısı 6 Teşrinievvel (Ekim) 1927 tarihinde son sayısı ise 5 Nisan 1928 tarihinde yayınlanmıştır. Dergi; edebî, içtimaî ve mizahî bir mecmua olarak yayın hayatına girmiştir.
 • Item
  Diken
  (1918) Simavi, Sedat; Necmeddin Sahir
  Sedat Simavi‟ nin Hande isimli dergiden sonra çıkarmış olduğu ikinci yayımı Diken dergisidir. Diken, “Her onbeş günde bir Perşembe günleri çıkar, edebi, siyasi, mizah gazetesi” ibaresi ile çıkarılmıştır. Sorumlu müdür olarak Sedat Simavi‟ nin görev yaptığı dergi, 30 Ekim 1918 – 11 Mart 1921 tarihleri arasında renkli ve resimli olarak yayımlanmıştır.
 • Item
  Adana Mıntıkası Maarif Mecmuası
  (1928) Sevük, İsmail Habib
  Adana Mıntakası Maarif Mecmuası, ilk sayısı 15 Mart 1928'de çıkan ve 15 Mayıs 1931'de kapanan, her sayısı 16 sayfa olmak üzere 40 sayı çıkaran bölgesel fakat ulusal çapta öncü dergilerden biridir.
 • Item
  Resimli Yıl
  (Vatan Matbaası, 1925)
 • Item
  Kur'an-ı Kerîm [el yazması]
  Cilt, tezhip özelliği: Kırmızı rengin ağır bastığı, iç kısımları gül motifleriyle bezenmiş Özbek bir cilt içindedir. Satır araları altın yaldızla işlenmiştir. Bütün yapraklar müzehhep ve mücedveldir. Başta, müzehhep iki yaprakta Kur'an okumanın faziletine dair iki hadis yer almaktadır. Fatiha suresi iki yaprağa yazılmış ve her iki yaprak da müzehhep mihrabiye şeklindedir. Başında "Buhara Halk Şuraları Cumhuriyeti tarafından Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine hediye edilmiştir" kaydı vardır.
 • Item
  Takvimi vekayi
  (1831) Harita Genel Müdürlüğü
  Takvim-i Vekayi (Osmanlıca: تقویم وقایع‎), Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 11 Kasım 1831'de yayımlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk resmî gazetesidir. Takvîm-i Vekâyi, resmî bir gazete olması dolayısıyla makaleler esas olarak devletin görüşlerini yansıtıyordu. 1860'tan itibaren yalnızca resmî duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlandı.
 • Item
  Akbaba
  (1922) Ortaç, Yusuf Ziya
  Akbaba, 1922-1977 yılları arasında yayımlanmış haftalık siyasi mizah dergisi. Türk edebiyatının en uzun ömürlü mizah dergilerindendir. 1922’de Beş Hececiler adlı edebiyat akımının iki önemli üyesi olan Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon tarafından kurulmuş; birkaç kez kesintiye uğramakla birlikte 1977’ye kadar çıkarılarak yaklaşık iki bin sayı yayımlanmıştır.
 • Item
  Ramazan
  (1926)
 • Item
  Tayyare Mecmuası
  (1924)
  Tayyare mecmuası, 1 Temmuz 1924‟te İzmir de yayımlanmaya başlamıştır. Mecmuanın amacı, Türkiye de havacılığın ve tayyarelerin önemini anlatmak, havacılığın gelişimine katkıda bulunmak ve gençlere havacılığı sevdirmektir. Tayyare mecmuası incelendiğinde, Türkiye'den ve Dünya'dan havacılık haberleri ve fotoğraflarla bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir içeriğin okuyucuya sunulduğu görülmektedir.
 • Item
  Spor Alemi
  (1925) Sait Faik Çelebizade
  Spor Âlemi, 1919-1929 yılları arasında İstanbul'da haftalık olarak yayımlanan Türkçe spor dergisidir. Said Çelebi (Çelebizâde Said Tevfik) tarafından çıkarılan derginin yazarları Fuad Hüsnü (Kayacan), Rıza Salih, Suat Hayri (Ürgüplü), Alaeddin Esad, Baha (Konuralp), Vildan (Aşir) ve Burhan (Felek) gibi isimlerdi. Perşembe günleri 18 sayfa olarak yayımlanan dergi, Türkiye'deki spor anlayışının Batı ile karşılaştıran yazılara yer veriyordu. Suat Hayri Bey'in köşesi ise Fransız sporunun tanıtımını konu alıyordu.
 • Item
  Harp mecmuası
  (1915)
  Harp Mecmuası, Osmanlı İmparatorluğunda 1915-1918 yılları arasında yayınlanmış dergidir. Harbiye Nezâreti tarafından ilk sayısı Kasım 1915'de (Teşrin-i Sâni 1331) yayınlanan dergi, 1. Dünya Savaşı'nda savaşan Osmanlı ordususu cephelerinden haberleri zengin resim galerileriyle yayınlamıştır.
 • Item
  Sırat-ı mustakim
  (Gün Basımevi, 1908) Mardinizade Ebül'ula; Fergan, Eşref Edib
  Eşref Edip Fergan ile Ebulula Mardin tarafından 1908 yılında çıkarılmaya başlanan dergide İstiklal Marşı Şairimiz Mehmed Akif Ersoy önemli görevler almıştır. Sıratımüstakim ismiyle yayın hayatına başlayan dergi, 183 sayı bu isimle çıkmış daha sonra ise Sebilürreşad adıyla yayın hayatına devam etmiştir.
 • Item
  Asia and adjacent regions [Harita]
  (The National Geographic Magazine, 1933) Grosvenor, Gilbert; Cartographic Section of the National Geographic society for the National Geographic magazine
 • Item
  Türkiye Cumhuriyeti demiryolları haritası [Harita]
  (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1928)
 • Item
  The United states cotton belt [Harita]
  (Hornby, Hemelryle and Co.)