Demokrat Parti Meclis Grubu müzakere zabtı: 27 Haziran 1950

Loading...
Thumbnail Image
Date
1950-06-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Meclis Grubu 27 Haziran 1950 tarihinde Eskişehir milletvekili Abidin Potoğlu başkanlığında toplandı. Zonguldak milletvekili Sebati Ataman'ın seçim tutanağı hakkında Grup Adalet İhtisas Komisyonu Raporu okundu, S. Adato, E. Nutku, H.Ş. İnce, M. Erener, A. Boyacıgiller, C. Köprülü, O.Ş. Çiçekdağ, A. Başıbüyük, C. Yardımcı, M. Dengin, M. Alakant konu hakkında beyanı mütalaa ettikten sonra bu husus için grupça bir karar ittihaz edilmemesi kabul edildi. Sonra Sani Yaver'in Anıtkabir ve Meclis Binaları arsaları hakkındaki önergesi için Bayındırlık Bakanı Fahri Belen izahatı dinlenildi ve takdirin heyeti Umumiye havalesi teklifi kabul edildi. Grup müzakerelerinin matbaada bir tebliğ halinde verilmesi işinin idare kuruluna muhavvel olduğu üzerinde görüşüldü. Bilahare Memiş Yazıcıoğlu'nun Meclis ve Grup toplantıları hakkındaki önergesi müzakereye alındı M. Yazıcı, C. Türk S. Ağaoglu, C. Yardımcı, S. Erduman Adnan Menderes, M. Goloğlu konuşmuşlar bahse konu olan önergenin bir temenni olduğuna göre ittima hasıl olduğu neticesine varıldı. Müteakiben Adnan Menderes Kore'ye yardım hususunda Amerika Cumhurbaşkanı Truman'ın silahlı kuvvetlerine verdiği emre havi ajans haberini bildirmiş ve tenevvür edilmiş olduğu görülerek oturuma Nihayet verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti Meclis Grubu, Demokrat Parti, Nadir Eserler, Tutanaklar
Citation