Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 28 Kasım 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-11-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Ruzname: yedinci inikat 28 Kasım 1957 Perşembe saat: 15 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasası 3- Dahili Nizamnamenin 177 nci maddesine göre Tahkikat Encümeni teşkili
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 28 kasım 1957 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit’in riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- Riyaset tarafından hükümet programının en geç Salı gününe kadar Grup heyeti umumiyesine takdim olunacağı beyan olundu. 4- Son milletvekilleri seçiminden evvel seçimler sırasında ve seçimlerden sonra cereyan eden hadiseler hakkında B.M.M. ince tahkikat açılmasına dair olan ve evvelce grupumuz tarafından kabul edilmiş bulunan teklif üzerinde Dahili Nizamnamenin 177 nci maddesine göre bir tahkikat encümeni teşkili mevzuuna geçildi. Bu mevzuda 15 azadan müteşekkil bir tahkikat encümeni teşkilile bu azaların Grup idare heyeti tarafından seçilmesine dair olan takrirler reye vaz edildi; büyük ekseriyetle kabul edildi. Gündemde görüşülecek madde bulunmadığından 5 Aralık 1957 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation