Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 14 Mayıs 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-05-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 14 Mayıs 1954 cuma günü saat.15 de Reisvekili Abidin Potuoğlu'nun reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülâsası okundu. 2- Grup İdare Heyeti seçimi için yapılan ikinci turda Halit Zarbur Raif Aybar,Himmet Ölçmen,Yusuf Azizoğlu,Osman Kavrakoğlu,Cevat Ülkü ekseriyeti kazanmakla seçilmişler ve diğer iki azalık için nisap hasıl olmadığından en fazla rey alan Rifat Öçten,S.Sururi Nasuhoğlu,Rauf Onursal,Muzaffer Önal arasında üçüncü turun yapılması gelecek celseye bırakılmıştır. 3- Grup Haysiyet Divanı asil ve yedek azalıkları seçiminde evvelce seçilen 3 asil azaya ilâveten Şevki Ecevit seçilmiş ve bir asil,iki yedek azalıklar nisabı dolduramadıklarından; asil azalık için en fazla rey alan Samih İnal ile Nail Geveci,yedek azalıklar için de Ahmet Kadoğlu,Samih İnal,Baki Erden,Ahmet Kanık arasında 3 ncü turun yapılması gelecek celseye bırakılmıştır. Vaktin gecikmiş olmasından toplantıya nihayet verilmiştir.
Üçüncü İnikat D.P.Meclis Grubu Ruznamesi 14.Mayıs.1954 Cuma Saat.15 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 3- D.P. Meclis Grubu 8 idare heyeti azası seçimi. 4— D.P. Meclis Grubu Haysiyet Divanı'nın iki asil ve iki yedek azası seçimi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation