Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 7, 14, 21 ,28 Mayıs, 4, 11, 18 Haziran 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-05-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 28 Mayıs 1957 Salı günü saat 15te Grup Reisvekili Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen celse zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- Demokrat parti meclis grupu idare heyetinin üç aylık hesap hülasası okunarak tasvip olundu. Soruya geçildi: Bolu mebusu Selahattin Baysal’ın, Bolu vilayetleri hudutları dahilindeki köylerin yakacak durumu ile Mudurnu’da kurulacak Kereste fabrikası hakkında Ziraat vekilinden sözlü sorusu; soru sahibi ve ilgili vekil bulunmadığından 4 Haziran 1957 Salı günü saat 15te toplanmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Demokrat parti meclis umumi heyeti 21 Mayıs 1957 Salı günü saat 15 te Grup Reisi Giresun mebusu Hayrettin Erkmen’in riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen celse zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. Sunuşlarda; D.P. Meclis Grupu idare heyeti tarafından Grup heyeti Umumiyesine sunulan ve bu sene ara seçimi yapılmaması mealindeki takrir okunarak ittifakla tasvip olundu. Sorulardan: 1- Trabzon mebusu Mahmut Goloğlu’nun, Trabzon-Değirmendere hidro-Elektrik santrali hakkında maliye ve nafia vekillerinden sözlü sorusu, soru sahibi iki celse bulunmadığından düştü; gündemden çıkarıldı. 2- Bolu Mebusu Selahattin Baysal’ın, Bolu vilayetleri hudutları dahilindeki köylerin yakacak durumu ile Mudurnu’da kurulacak Kereste fabrikası hakkında Ziraat vekilinden sözlü sorusu; alakalı vekil bulunmadığından gelecek içtimaa talik olundu. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 28 Mayıs 1957 Salı günü saat 15te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 14 Mayıs Salı günü saat 15 te Reisvekillerinden Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen celse zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. Sorulara geçildi: Gündemin 1,2 ve 4ncü maddelerini teşkil eden ve Kıbrıs mevzuundaki, Kastamonu mebusu Ali Muzaffer Tanöver, Antalya mebusu Burhanettin Onat ve Tokad mebusu Hulusi Bozbeyoğlu’na ait takrirler okundu. Başvekil Adnan Menderes söz alarak uzun ve etraflı izahatta bulundu. Bunu müteakip soru sahipleri ile Trabzon mebusu Osman Turan ve Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu konuştular. Bunu müteakip başvekil tekrar kürsüye gelerek mütemmim izahatta bulundu. Van mebusu Hilmi Durmaz tarafından verilen kifayeti müzakere teklifi reye konularak müzakerenin kifayeti kabul edildi. Bundan sonra Kıbrıs meselesi hakkında hükümetin takip ettiği hattı hareketin tasvip edilip edilmediği reye konuldu. Hükümetin hattı hareketi Grup heyeti umumiyesince istifakla tasvip edildi. Bunu müteakip Grup kararının bir tebliğ ile Efkarı umumiyeye duyurulması için Grup idare heyetine selahiyet verilmesi hakkında, Tokad mebusu Hulusi Bozbeyoğlu, Trabzon mebusu Sabri Dilek ve Denizli mebusu Baha Akşit tarafından verilen takrir reye konarak ittifakla tasvip olundu. Vaktin gecikmiş olmasından dolayı 21 Mayıs 1957 Salı günü saat 15 te toplanmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 7 Mayıs 1957 Salı günü saat 15te Grup reisvekili Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen celse zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. Sorulardan; 1- Kastamonu mebusu Ali Muzaffer Tanöver’in, 2 Nisan 1957 tarihli, Kıbrıs meselesi ve İngiltere’nin aldığı son kararlar hakkında Başvekil ve Hariciye vekilinden sözlü sorusu, Başvekil bulunmadığından gelecek içtimaa talik olundu. 2- Antalya mebusu Burhanettin Onat’ın, 8 Nisan 1957 tarihli, son Kıbrıs hadiseleri ve hükümetimizin bugünkü hattıhareketi hakkındaki takriri Başvekil bulunmadığından gelecek içtimaa talik edildi. 3- Trabzon mebusu Mahmut Goloğlu’nun, Trabzon-Değirmendere Hidro-Elektrik Santrali hakkında Maliye ve Nafia vekillerinden sözlü sorusu, soru sahibi bulunmadığından gelecek içtimaa talik olundu. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 14 Mayıs 1957 Salı günü saat 15 te toplanmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation