Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 17 Nisan 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-04-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokratik Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 17 Nisan 1956 Salı saat 15 de Muzaffer Kurbanoğlu’nun Reisliğinde toplandı. 1- Yoklama Yapıldı. Ekseriyet Bulunduğu görüldüğü için celse açıldı. 2- Geçen Toplantı Zabıt Hülasası okundu. 3- Sunuşları; Grup çalışmalarını tanzim edecek talimatnamenin hazırlanmasında İdare Heyeti ile Birlikte çalışacak aşağıda isimleri yazılı zevat’ın isimleri okunarak ıttılarına arz olundu. Hazım Türegün- Ankara, Servet Sezgin- Çanakkale, Asım Emrem- Çankırı, Selami Dinçer- Kocaeli, Tarık Kozbek- Konya, Süleyman Sururi Nasuhioğlu- Kütahya, Yavuz Paşamehmedoğlu- Muğla, -Ercüment Damalı- Sivas, Kemal Yörükoğlu- Van, Sebati Ataman- Zonguldak 4- Müteakiben dahili meselelerin müzakeresine geçildi. Başvekilin seyahatte bulunması hasebiyle gelecek toplantıya bırakıldı. 5- Kars Mebusu Hasan Erdoğan’ın eski iktisat ve ticaret vekili Sıtkı Yırcalı ile Eski Devlet Vekili ve hariciye vekaleti vekili Fatih Rüştü Zorlu haklarında Meclis Tahkikatı açılmasına dair Meclis’e vermiş olduğu takrir üzerinde müzakereye devam edildi. Sıtkı Yırcalı, Muammer Obuz, Rüştü Özal, Fatih Rüştü Zorlu konuştular. Başka söz alan olmadığı için Trabzon Mebusu Sabri Dilek’in geçen toplantıda verdiği mevzu üzerinde bir karar verilmeden bu teklifin Büyük Millet Meclisi açık toplantısında müzakereye tabi tutulması hususundaki takriri okundu. Reye konularak kabul edildi. Vaktin ilerlemiş olmasından 24 Nisan Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation