Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 19 Aralık 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-12-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Ruzname: on birinci inikat 19 Aralık 1957 Perşembe saat: 15 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasası 3- Sunuşlar 4- Grup reisi seçimi 5- Grup reisvekili seçimi
Demokrat parti meclis grubu umumi heyeti 19 Aralık 1957 Perşembe günü saat 15’te Grup Reisvekili Denizli mebusu Baha Akşit’in riyasetinde toplandı. 1-Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut bulunduğu görülerek celse açıldı. 2- geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- Ruznamenin 3.üncü ve 4 üncü maddelerini teşkil eden grup Reisi ve Reisvekili seçiminin bir arada yapılması hakkındaki teklif, reye vaz edilerek kabul edildi. Seçimler neticesinde, Grup reisliğine Bursa mebusu Haluk Şaman, Grup Reisvekilliğine de Konya mebusu himmet Ölçmen’in nisabı doldurularak seçildikleri anlaşıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 26 Aralık 1957 Perşembe günü saat 15’te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation