Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 30 Ekim 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-10-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P Meclis Grubu Umumi Heyeti 30.Ekim.1954 cumartesi günü saat.15 de Hulusi Köymen’in reisliğine toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet olduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Seçimlere geçildi. Meclis Grubu Reisliğine Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve Reisvekilliklerine Manisa Mebusu Muzaffer Kurbanoğlu ile Eskişehir Mebusu Abidin Potoğlu seçildiler. 3- T.B.M.M Riyaset Divanı namzetleri seçimine geçildi: T.B.M.M Reisliğine İçel Mebusu Refik Koraltan, Reisvekilliklerine Kayseri Mebusu Fikri Apaydın, Samsun Mebusu Tevfik İleri ve Balıkesir Mebusu Esat Budakoğlu, Divan Katiplikleri Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu, Kayseri Mebusu Ömer Mart Antalya Mebusu Attila Konuk, Çorum Mebusu Sedat Baran, Bolu Mebusu İhsan Gülez ve İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar’ın seçildikleri görüldü. Celseye ara verildi. İkinci celse Reisvekili Abidin Potoğlu’nun reisliğine açıldı. 4- T.B.M.M İdare Amirlikleri namzet seçimi neticesinde İzmir Mebusu Mehmet Aldemir, Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özgen’in seçildikleri anlaşıldı. Grup İdare Heyeti azalıkları için yapılan seçim sonunda Ağrı Mebusu Kasım Küfrevi, Gümüşhane Mebusu Halit Zarbun, Konya Mebusu Himmet Ölçmen, Sivas Mebusu Rıfat Öçten ve İçel Mebusu Hüseyin Fırat’ın ekseriyet nisabını doldurmakla seçilmiş oldukları tespit edildi. Nisabı doldurmayan altı aza ile Haysiyet Divanı seçimlerine devam etmek ve 2.Kasım.1954 salı günü saat.10 da toplanılmak üzere saat 18.45 de celseye nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation