Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 29 Ocak 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-01-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
13.ncü Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 29.1.1952 Salı Saat: 15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Grup çalışma esaslarının tespiti hakkında verilen 95 imzalı takririn görüşülmesi. 3. Konya M. V. Fahri Ağaoğlu'nun 19.1.1951 tarihli, Milletvekillerinin fertlerden ve teşekküllerden aldıkları kanun teklifleri taleplerini ve matbuatı takip etmek üzere 15 kişilik bir grup komisyonu teşkili hakkındaki teklifi. 4. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un 27.3.1951 tarihli, hükümetin bir kalkınma plânı hazırlayıp hazırlamadığı hakkındaki sorusu ile Zonguldak M.V. Cemal Kıpçak'ın 21.5.1951 tarihli, İstanbul M.V. A. Hamdi Başar'ın Milletçe kalkınmaya dair kanun teklifi üzerinde hükümet görüşünün ne olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 5. Konya M.V. Fahri Ağaoğlu’nun 6.4.1951 tarihli,yeni bir Anayasa tasarısı hazırlanmasının Umumi Hey'ette müzakeresi hakkındaki teklifi. 6. Afyon M.V. A. İhsan Sabis'in 3.5.1951 tarihli,uçuş parası alan pilotlar,tepkili uçaklar, askeri kaza ve Askeri yargıtayda değiştirilen Başkan ve üye generaller hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 7. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun 22.5.1951 tarihli,balık avcılığı muameleleri ve Milletvekillerinden Bakan Yardımcılıkları ihdası hakkındaki sözlü sorusu. 8. Çankırı M.V. Kazım Arar'ın 18.7.1951 tarihli , Anakara Doğumevi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 9. Kocaeli M.V, Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 16.11.1951 tarihli,Amerikada Diyakonzade isminde birisine kiralanan ve sonradan ayni şahıs tarafından haczedilen D.D.Yollarına ait Yozgat şilebi hakkında ulaştırma Bakanından sözlü sorusu; 10. Seyhan M.V. Reşat Güçlü'nün 29.11.1951 tarihli Ankaradan sökülerek Adanaya verilmesi kararlaştırılmış olan otomatik santralın Eskişehire verilme sebebi hakkından Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu.;. " 11. Amasya M.V. Cevdet Topçu'nun Adapazarı vagon atelyesi tahkikatı, ne tayici ve mes'ulleri hakkında ne muamele yapıldığına dair 22.1.1952 tarihli Ulaştırma. Bakanından sözlü sorusu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation