Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Mayıs 1953

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-25T13:43:22Z
dc.date.available2019-06-25T13:43:22Z
dc.date.issued1953-05-05
dc.description.abstract22 nci Birleşim D.P; Meclis Grubu Gündemi 5.5.1953 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, Toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 3- Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade,nin l4.ll.1952 tarihli, iktisadi durumumuz, ithalat ve ihracatımız hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 4- Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1953 tarihili, ikinci dünya harbinde Trakyada yapılsın Çakmak hattına dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 5- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan,ın 3.12.1952 tarihli, Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 6- Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli, Yozgat ili için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldan beri ne kadar harcırah verildiği hakkında Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 7- Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli, Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tedkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü sorusu. 8- Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin 24.12.1952 tarihli, Büyükdoğu gazetesinin Edebiyat Fakültesi hakkındaki neşriyatına dair Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 10- Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın 9.9.952 tarihli, Yeni bir Mahalli İdareler Bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi ve Grup İçişleri İhtisas Komisyonu raporu. 11- Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Siyasi Partilerin iktidar mevkiinde iken suiistimallerinin önleyecek kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 12- Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün 21.1.953 tarihli, okul klasikleri adı altında liselerde okutulan (MİCHAEL KOHLHAAS) adlı kitap hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 13- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in 5.2.953 tarihli, toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 14- Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın 30.3.1953 tarihli, Adapazarı ağır bakım fabrikasındaki suiistimaller hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 15- Çoruh Milletvekili Zilini Ural'ın 25.3.1953 tarihli yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirlerle bina yapımını teşvik kanunu hakkında Bayındırlık ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 16- Ordu Milletvekili Refet Aksoy,un 31.3.1953 tarihli,C.H.Partisi tarafından kurulan(Gençlik Ocağı), hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 17- Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun l6.4.1953 tarihli, Gülhane hastahanesinin bugünkü durunu hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu.
dc.description.abstractGeçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 5.5.1953 salı günü saat.15 de Başkan Hulusi Köymen'in Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2- 2 nci maddede, Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı söz aldı. Bu soru- sunu da içine alan daha şümullü yeni bir soru verdiğinden, bu sorusunu geri aldığını söyledi. 3- 3 ncü maddede, Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin Ekonomi Bakanından sorusu, üst üste iki defa bulunmadığından düştü. 4- 4- ncü maddede, Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in Milli Savunma Bakanından sorusu, üst üste iki defa bulunmadığından düştü, 5- 5 nci maddede, Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın Başbakandan sorusu, Başbakan bulunmadığından gelecek birleşime talik edildi. 6 6 nci maddede, Yozgat Milletvekili Faik Erbaş, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusunu geri aldığını bildirdi. 7- 7 nci maddede, Yozgat Milletvekili Faik Erbaş, Devlet Bakanından sorusunu geri aldığını bildirdi. 8- 8 nci maddede, Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin Milli eğitim Bakanından sorusu görüşüldü. Yeni ve eski Bakanlar cevap verdiler. Bu hususta muhtelif hatipler mütalaalarını bildirdiler. Sorunun görüşülmesi tamamlandı . Oturuma 15 dakika ara verildi. İkinci oturum Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplanıldı. 9- 9 ncu maddede, Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in Milli Savunma Bakanından sorusu görüşüldü. Bakan cevaplandırdı. Soru sahibi görüşünü bildirdi. Bazı Milletvekilleri de söz aldılar. Sorunun görüşülmesi tamamlandı. 10- 10 ncu maddede, Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın teklifine dair Grup İçişleri ihtisas komisyonunun raporu kabul edildi, Bu suretle Teklif ret edilmiş oldu. 11- 11 nci maddede, Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Parti ve Grup Başkanlarından sorusu,Parti Başkanı ve soru sahibi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 12- 12 nci maddede, Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün Millî Eğitim Bakanından sorusu, üst üste ikinci defa bulunmadığından düştü. 13- 13 ncü maddede ,Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in Başbakandan sorusu, Başbakan bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 14— Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu görüşüldü. Bakan cevaplandırdı. Soru sahibi görüşlerini bildirdi. Muhtelif hatipler mütalaalarını açıkladılar. Vekil soru sahibinin bahsettiği ihbar üzerine işi yeniden ele alıp icabını yapacağını vaadetmesiyle sorunun müzakeresi tamamlandı. Vaktin ilerlemiş olmasından 12.5.1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
dc.description.abstractGeçen Birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 12.Mayıs 1953 salı günü saat 15 te Başkan Hulusi Köymen'in başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk olmadığı anlaşıldığından 26.Mayıs 1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
dc.description.abstract23 ncü Birleşim D.P,-Meclis Grubu Gündemi 12.5.1953 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 3.12.1953 tarihli Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 3- Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Siyasi Partilerin iktidar mevkiinde iken suiistimallerini önleyecek olan kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 4- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alp İskender' in 5.2.1953 tarifeli,toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 5- Çoruh Milletvekili Zilini Ural'ın 25.3.1953 tarihli ,yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirlerle bina yapımını teşvik kanunu hakkında Bayındırlık ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 6- Ordu Milletvekili Refet Aksoy’un 31.3.1953 tarihli, C.H.Partisi tarafından kurulan (Gençlik Ocağı) hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 7- Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun l6.4.1953 tarihi i, Gülhane Hastahanesinin bugünkü durumu hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 8- Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.4.1953 tarihli,çeşitli mevzulara dair muhtelif Bakanlardan sözlü sorusu. 9- Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'ın 22.4.1953 tarihli,Grup Çalışma talimatnamesi ve Meclis nizamnamesi hakkında Grup Başkanından sözlü sorusu. 10- Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin 27.4.1953 tarihli, Jandarma matbaası ve Jandarma Umun Komutanlığı hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 11- Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun 29.5.1953 tarihli,Vekaletle idare edilen Vekalet müsteşarlığı il Emniyet Umun Müdürlüğü.ve memleket asayişi hakkında içişleri Bakanından sözlü sorusu.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/2948
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Mayıs 1953tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199800886.pdf
Size:
20.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: