Lozan Sulh Muahedenamesinin kabulüne dair kanunlar ve TBMM Zabıt Ceridesi

Abstract
Description
Metinler TBMM Kavanin Mecmuası ve TBMM Zabıt Ceridelerinden derlenmiştir.
Keywords
Lozan sulh muahedenamesi, TBMM--Tutanaklar, Uluslararası Antlaşmalar--TBMM, Treaty of Lausanne
Citation