Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 11 Şubat 1960

Loading...
Thumbnail Image
Date
1960-02-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grubu Ruznamesi ON BİRİNCİ ÎNÎKAT 11 Şubat 1960 Perşembe; Saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, yerli ve yabancı mütehassısların memleket ormanlarının ihtiyacı karşılamayacak durumda olduğu hakkındaki mütalâalarının ne dereceye kadar varit bulunduğuna dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 2. Sinob Mebusu Ömer Özer'in, Ziraat mühendisleri ve teknisyenlerin sayısı ve durumları hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 3. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, 1958 - 1959 yılları Orman Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesi temsil tahsisatının sureti sarfı hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 4. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, Kilis Orman İşletmelerinin kuruluş ve işleyiş tarzı ve bugünkü durumu hakkında Ziraat Veki¬linden şifahi suali. 5. Ağrı Mebusu Şeref Saraçoğlu'nun, Ağrı Naci Gökçe Lisesinin ne zaman mütaahhide ihale edileceği hakkında Nafıa ve Maarif Vekillerinden şifahi suali. 6. Balıkesir Mebusu Mekki Said Esen'in, Türkiye'deki gelişmeyi içeriye ve dışarıya karşı daha geniş ölçüde tanıtma yolunda Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi suali. 7. Ağrı Mebusu Selim Yatağan’ın Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde tütün piyasasının ne zaman açılacağı ve mevcut tütün stokları hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation