Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Mayıs 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 12.Mayıs.1954 Çarşamba günü saat.15 de Bursa Mebusu Hulusi Köymen’in reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet olduğu anlaşılmış ve celse açılmıştır Bunu müteakip kürsüye gelen Demokrat Parti Başkanı ve Başvekil Adnan Menderes, 2 Mayısta yapılan umumi seçim neticelerinin mana ve değeri üzerinde bir konuşma yaparak geçen dört yılda Demokrat Parti iktidarının başardığı işlere ilaveten önümüzdeki dört yıllık devrede belirecek ve memleketin kalkınmasını devam ettirecek eserlere temas eylemiş ve bütün üyelere hoş geldiniz diyerek kendilerine başarılar temenni etmiştir. Müteakiben ruznamedeki seçimlere geçilmiş ve 1- Demokrat Parti Meclis Grubu Reisliğine Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve Reisvekilliklerine Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu ile Manisa Mebusu Muzaffer Kurbanoğlu’nun seçildikleri yapılan tasnif sonunda anlaşılmıştır 2- Reisicumhur namzetliğine Sayın Celal Bayar mevcudun ittifakiyle seçilmiştir. 3- T.B.M.M. Reisliğine Refik Koraltan, Reisvekilliklerine Tevfik İleri (Samsun),Fikri Apaydın (Kayseri),Esat Budakoğlu (Balıkesir); 4- T.B.M.M. Divan Katipliklerine İbrahim Kirazoğlu (Kayseri),Ömer Mart (Kayseri), Piruzan Tekil (İstanbul),İhsan Gülez (Bolu),Sedat Baran (Çorum) namzet olarak seçilmişler, altıncı katiplik seçiminde kazanma nisabı hasıl olmadığından yalnız bunun için yeniden seçim yapılması gelecek toplantıya bırakılmıştır. 5- T.B.M.M. İdare Amirliklerine İzmir Mebusu Mehmet Aldemir,Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özgen, Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkloğlu namzet olarak seçilmiştir. Bu sırada Sayın Reisicumhursun Demokrat Parti Meclis Grubuna gönderdiği mesajı Başvekil Adnan Menderes tarafından okunmuştur. Bilâhere,Heyeti Umumiyece Atatürk’ün Anıt-Kabrini ziyaretle tazim duruşunda bulunulması kararlaştırılmış ve 13.Mayıs.1954 perşembe günü saat.15 de toplanılmak üzere celseye nihayet verilmiştir.
Birinci İni'kat D.P, Meclis Grubu Ruznamesi 12.Mayıs.1954 Çarşamba Saat.15 1- Yoklama 2- Parti Başkanının konuşması. 3- D.P, Meclis Grubu Reisi seçimi. 4- D.P. Meclis Grubu Reisvekilleri seçimi. 5- Reisicumhur namzedi seçimi • 6- T.B.M.M. Reisi namzedi seçimi. 7- T.B.M.M. Reisvekilleri namzedi seçimi. 8- T.B.M.M. Divan Katipleri namzedi seçimi. 9- T.B.M.M, İdare Âmirleri namzedi seçimi. * • 10 - D.P.Meclis Grubu İdare Heyeti seçimi. 11- D.P. Meclis Grubu Haysiyet Divanı seçimi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation