Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 9 Nisan 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-04-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 9 Nisan 1957 Salı günü saat 15 te Grup Reisvekili Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun Reisliğinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- T.B.M.M. riyasetinden gönderilen ve İran mebusu meclisi reisi’nin davetine icabet edecek Grup azalarının tespiti isteğini havi tezkere okundu. Kur’a ile ve bu gibi ziyaretlere hiç gitmemiş olanlar arasından aşağıda isimleri yazılı zatlar seçildiler: Bedi Enüstün, Aliye Temuçin, Reşit Kemal Timuroğlu, Sabri Özcan San, Enver Batumlu, Ömer Faruk Sanaç , Attila Konuk, Zihni Üner, Abdurrahman Bayar, Bekir Baykal, Ekrem Yıldız, Selim Ragıp Emeç ve Aleksandros Hacopulos. Yedek azalar: Fahri Belen, Ömer Güriş, Tahir Akman, Nusrettin Barut ve Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 16 Nisan 1957 Salı günü saat 15te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation