Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 31 Ekim 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-10-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Grubu Gündemi 31.10.1952 Saat:10 1. Geçen oturun tutanak özetinin okunması 2. Meclis Başkanı aday seçimi. 3. Meclis Başkanvekilleri aday seçimi.. 4. Meclis Divanı kâtipleri aday seçimi. 5. Meclis idareci üyeler aday seçimi. 6. Grup İdare Kurulunun 6 aylık hesap bilançosu. 7. D.P. Meclis Grubu Başkanı seçimi. 8. D.P. Meclis Grubu Başkanvekilleri seçimi. 9. D.P, Grup İdare Kurulu üyeleri seçimi. 10 D.P. Grup Haysiyet Divanı seçimi.
Geçen oturum tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 31.1O.1952 cuma günü saat: 10 da Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplandı. Yoklama yapılarak çoğunluk. olduğu anlaşıldı. 1. Geçen oturum tutanak okundu. 2. T.B.M.M. Başkan adaylığına 256 oyla İçel Milletvekili Refik Koraltan; Başkanvekillikleri adaylıklarına 316 oyla Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın ile 179 oyla Ağrı Milletvekili Celal Yardımcı seçilmişlerdir. 3. Vaktin ilerlemiş olmasından saat:15 de toplanılmak üzere saat:12 de oturuma son verilmiştir. Saat:15 de yine Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu’nun başkanlığında toplanılmıştır. 4. Başkanvekilliği için 3. aday olarak 2. tur neticesinde 171 oyla Manisa Milletvekili Muzaffer Kurbanoğlu seçilmiştir. 5. Divan kâtipleri ve İdareci üyeler adaylığı seçimi beraber yapılmış ve, İlk turda İdareci üyelik adaylığına 203 oyla İzmir Milletvekili Mehmet Aldemir ve kâtipliklere de 308 oyla Kayseri Milletvekili İbrahim Kirazoğlu,250 oyla Ömer Mart,237 oyla Füruzan Tekil (İstanbul),184 oyla İhsan Gülez (Bolu) seçilmişlerdir. İkinci turda kâtipliklere 179 oyla Ahmet Morgil (Rize),ve 166 oyla Ali Ocak (Gaziantep) seçilmişlerdir. 2. turda ekseriyet temin edemeyen idareci üyelikler için seçin yapılmış ve 165 oyla İhsan Şerif özgen (Kütahya) ile 148 oyla Ahmet Kocabıyıkloğlu (Balıkesir) seçilmişlerdir. 6. Grup İdare Kurulunun altı aylık hesap blânçosu kabul olunmuştur. 7. D.P. Meclis Grubu Başkanlığı seçimi yapılmış, Bursa Milletvekili Hulusi Köymen 226 oyla seçilmişlerdir. Grup Başkanvekilleri ve İdare Kurulu Üyelikleri seçicine Başkan Hulusi Köymen'in başkanlığında devam edilmiştir. Netice de Başkanvekilliklerine 152 oyla Abidin Potuoğlu (Eskişehir ile 149 oyla Osman Kapan (İzmir) İdare Kurulu üyeliklerine de 165 oyla Zuhuri Danışman (Bolu),155 oyla Osman Kavrakoğlu (Rize),155 oyla Kasım Küfrevi (Ağrı),153 oyla İsmail Hakkı Akyüz (Tekirdağ),149 oyla Şevki Yazman (Elâzığ),140 oyla Hüseyin Fırat (İçel) seçilmişlerdir. 8. Vaktin gecikmiş olmasından diğer ekseriyet temin edemeyen İdare Kurulu üyeleri ile Haysiyet Divanı üyelikleri seçicine devam olunmak için 2.11.1952 pazar günü saat: 10 da toplanmak üzere saat:20.45 de oturuma son verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation