Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 13 Mayıs 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-05-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen Celse Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 13.Mayıs.1954 perşembe günü. saat.15 de Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu’nun reisliğinde toplandı Yoklama yapılarak ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- T.B.M.M. Divan Katipliği namzetliği için yapılan seçim neticesinde İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar seçildi. 3- Grup İdare Heyeti seçiminde Ağrı Mebusu Kasım Küfrevi,İçel Mebusu Hüseyin Fırat ve Kocaeli Mebusu Ekrem Alican seçilmişler,diğer nisabı dolduramıyan sekiz azanın seçimi gelecek celseye bırakılmıştır. 4- Grup Haysiyet Divanı seçiminin neticesinde Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz,Niğde Mebusu Hüseyin Ülkü ve Manisa Mebusu Muhlis Tümay seçilmişler,diğer nisabı dolduramıyan iki asil ve iki yedek azanın seçimi gelecek celseye bırakılmıştır. Vaktin gecikmiş olmasından 14.Mayıs.1954 cuma günü saat.10 da toplanılmak üzere celseye nihayet verilmiştir.
İkinci İnikat D.P. Meclis Grubu Ruznamesi 13.Mayıs.1954 Perşembe Saat.15 1- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 2- T.B.M.M. Divan Katipliğine bir namzet seçimi. 3- D.P. Meclis Grubu İdare Heyeti seçimi. 4- D.P. Meclis Grubu Haysiyet Divanı seçimi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation