Hilafet ve saltanat meselesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Teşrin-i Sani 338 tarihinde münakit yüz otuzuncu içtimasının birinci celsesinde neşr ve ilanı müttefiken kabul edilen karar sureti

Loading...
Thumbnail Image
Date
1338
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Metin eski harfli Türkçedir.
Keywords
Halifeler ve Halifelik
Citation