Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 7 Ocak 1960

Loading...
Thumbnail Image
Date
1960-01-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen Toplantı Zabıt Hülâsası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti, 7 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15 te Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tespit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulasası okundu ve kabul olundu. Suallere geçildi: Ruznamenin: 1, 3, 4, 5, ve 10 ncu maddelerini teşkil eden şifahi sualler, sual sahiplerinin; 2, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddelerindeki şifahi sualler, alakalı vekillerin bu celsede hazır bulunmamaları sebebiyle gelecek toplantıya talik olundu. Takrirlere geçildi: 1 - Nevşehir Mebusu Necmettin Önder'in ve iki arkadaşının, Zafer Gazetesi hakkındaki takriri, takrir sahiplerinin bu celsede hazır bulunmamalarından dolayı gelecek toplantıya talik olundu. 2 - Konya Mebusu Nafiz Tahralı ve arkadaşlarının, Devlet Şurası seçimleri hakkındaki takrirlerine, Grup adına, Reisvekili Bursa Mebusu Mazlum Kayalar cevap verdi. Takrir sahipleri ve muhtelif mebusların konuşmalarını müteakip ruznamede görüşülecek başka madde kalmadığından 14 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation