Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 15 Haziran 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-06-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hulasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 15.6.1954 salı günü saat.15 de Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu'nun riyasetinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülâsası okundu. 2- Muş Mebusu Gıyasettin Emre,Niğde Mebusu Sadettin Ertur ve Seyhan Mebusu Cavit Oral'ın Demokrat Partiye girdiklerine dair Genel Başkanlık tezkereleri okundu.Umumi Heyetin bilgilerine sunuldu. 3- Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nın 21.5.1954 tarihli Fındık mahsulüne arız olan fındık kurdu ile mücadele mevzuuna dair Ziraat Vekilinden şifahi takririne Ziraat Vekili tarafından cevap verildi.Takrir sahibi mütalâalarını bildirdi ve takririn müzakeresi tamamlandı. 4- Sayın Başvekil Adnan Menderes'in söz alarak,Amerika Birleşik Devletlerinin ziyareti hakkında izahatta bulundu. Ruznamede görüşülecek başka madde bulunmadığından 22.6.1954 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.
6 ncı İnikad D.P, Meclis Grubu Ruznamesi 15 Mayıs 1954 Salı Saat:15 1- Geçen celse zabıt hülâsasının okunması. 2- Muş Mebusu Gıyasettin Emre,Niğde Mebusa Sadettin Ertur ve Seyhan Mebusu Cavit Oral'ın Demokrat Partiye girdiklerine dair Genel Başkanlık teskerelerinin okunması. 3» Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nın 21,5.1954 tarihli, Fındık mahsulüne arız olan Fındık kurdu ile mücadele mevzuuna dair Ziraat vekilinden şifahi takribi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation