Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 23 Aralık 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-12-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
10 ncu Birleşim D.P .Meclis Grubu Gündemi 23.12.1952 salı saat'15 de 1 Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2 Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, bazı usul meselelerini dair teklifi. 3 Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 2.5.1952’ tarihli, Manisa memleket hastahanesi bakteriyoloğu Yümmi Gediz'in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 4 Van Milletvekili İzzet Akın’ın 4.6.1952 tarihli, Van ve Hakkari illerinin kalkınması hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 5 Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 6.6.1952 tarihli, kanunu medeninin boşanma ve nesep hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki teklifleri. 6 İzmir Milletvekili Tarik Gürerk'in 16.5.1952 tarihli İtalyaya yapılan pamuk satışları ve bu anlaşmada cari dış ticaret rejimi hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 7 Gümüşane Milletvekili A,Kemal Varınca'nın 9.9.1952 tarihli, yeni bir Mahalli İdareler Bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi. 8 Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli'nin 9.10.1952 tarihli, köy yolları ve köy içme suları hakkında hükümetten sözlü .sorusu. 9 Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un 11.10.1952 tarihli, ceza kanununu hazırlamakla ödevli olan komisyonun çalışmaları hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 10 Kayseri Milletvekili İsmail Berkok’un köy kalkınması hakkında hükümetten sözlü sorusu. 11 Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun 5.11.1952 tarihli, Deniz Ticaret politikamız hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 12 Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, millî Savunma Bakanlığınca satın alınan akaryakıt hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 13 Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952'tarihli Döviz meselesi hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu. 14 Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, Milletvekillerinin Bakanlar ve Genel Müdürlerle görüşmeleri bakımından bazı kolay ve pratik usuller hakkında Hükümet görüşünün ne olduğu hakkındaki teklifi. 15 Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı,nın 13.11.1952 tarihli, ithal edilen ziraat makinaları ve yedek parçaları hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu . 16 Erzurum Milletvekili Memiş.Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, Raman petrol tesisleri hakkında İşletmeler Bakanından sözlü sorusu. - 2 17. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 18. Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin 14.11.1952 tarihli, iktisadi durumumuz, ithalat ve İhracatımız hakkında Ekonomi ve . Ticaret Bakanından sözlü soruşu. 19. Afyonkarahisar Milletvekili A.İhsan Sabis’in l4.ll.1952 tarihli memleket umumi vaziyeti hakkında Başbakandan şözlü sorusu. 20. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'ın 15.11.1952 tarihli, yeni orman kanunu tasarısı hakkında teklifi. 21. Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel’in 17.11.1952 tarihli, Güzel Sanatlar Akademisi hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 22. Bursa Milletvekili Agah Erozan’ın 28.11.1952 tarihli, Adana ve Diyarbakır'da yapılacak (1000) yataklı verem, hastahanesi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 23. Bursa Milletvekili Ağah Erozan'ın 28.11.1952 tarihli bir -dersten sınıfta kalanların üst, sınıfa devamlarındaki faydalar hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. . 24-, Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin 1.12.1952 tarihli Bandırma Emniyet Amiri Zeki Şahin hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 25. Manisa Milletvekili Şemi Erhin'in 3.12.1952 tarihli, Kore gazilerinden Yüzbaşı Ramazan Akıncı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 26. Manisa Milletvekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’nun 6.12,1952 tarihli, Büyük Doğu Gazetesi Başmuharriri Necip Fazıl Kısakürek hakkında Adalet. Bakanından sözlü sorusu 27. Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın 11.12.1952 tarihli Anayasamızın bünyesi üzerinde değişiklik lüzumu hakkında sayın Başbakanın ne düşündüklerine dair sözlü sorusu 28. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli,Kıbrıs Adası hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 29 . Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli,ikinci dünya harbinde Trakyada yapılan Çakmak Hattı'na dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu
Geçen Birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 23.12.1952 salı günü saat.15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2, Geçen birleşimde müzakeresi yarım kalan Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın takriri konuşuldu. Muamaileyhin teklifinin Grup Anayasa ve İçtüzük ihtisas komisyonuna, tetkik edilip bilâhare tekrar grup umumi heyetine getirilmek üzere havalesi kararlaştırılmıştır• 3* Manisa Milletvekili Şemi Ergin’in sorusu kendisi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 4 Van Milletvekili İzzet Akın'ın Van ve Hakkâri illerinin kalkındırılması hakkındaki sözlü sorusu görüşüldü. Vaktin gecikmiş bulunmasından 6.1.1953 salı günü saat. 15 de toplanılmak üzere saat l8 de birleşime son verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation