Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 22 Haziran 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
6 ncı İnikad D.P, Meclis Grubu Ruznamesi 15 Mayıs 1954 Salı Saat:15 1- Geçen celse zabıt hülâsasının okunması. 2- Muş Mebusu Gıyasettin Emre,Niğde Mebusa Sadettin Ertur ve Seyhan Mebusu Cavit Oral'ın Demokrat Partiye girdiklerine dair Genel Başkanlık teskerelerinin okunması. 3. Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nın 21.5.1954 tarihli, Fındık mahsulüne arız olan Fındık kurdu ile mücadele mevzuuna dair Ziraat vekilinden şifahi takribi.
Geçen celse zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 22.6.1954 salı günü saat: 15 de reis Hulusi Köymenin reisliğine toplandı. Yoklama yakılarak ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu* 2- Ruzname'nin üçüncü maddesindeki Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun Gümrük ve inhisarlar vekilinden Şifahi takriri vekil bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. 4- 4 ncü maddedeki İzmir Mebusu Pertev Irat'ın Başvekilden şifahi takriri Başvekil bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı* Buznamede görüşülecek başka bir mevzu bulunmadığından 29 Haziran 1954 salı günü saat 15 de toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.
7 nci. İnikat D.P, Meclis Grubu Ruznamesi 22.Haziran.1954 salı saat.15 1- Yoklama. 2- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 3- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun 7.6.1954 tarihili, Trabzon bölgesi tütün işçilerinizi ücret baremi hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekilinden Şifahi takriri 4- İzmir Mebusu Pertev Arat'ın 14.6.1954 tarihli, Siyasetle İştigal eden ehliyet gösteremiyen ve seçimlerde adaylıklarını koyan memurlar hakkında ne gibi İdari ve kanuni tedbirler düşünüldüğü hakkında Başvekilde şifahi takriri.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation