Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 30 Ekim 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-10-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Grupu Ruznamesi Birinci İnikat 30 Ekim 1956 Salı Saat 15 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasasının okunması 3- Grup reisi seçimi 4- Grup reisvekilleri seçimi 5- Büyük Millet Meclisi Reis namzedi seçimi 6- Büyük millet meclisi Reisvekilleri namzedi seçimi 7- Büyük Millet Meclisi Divan Kâtipleri namzedi seçimi 8- Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri namzedi seçimi 9- D.P. Grup İdare Heyeti seçimi 10- D.P. Grup Haysiyet Divanı seçimi
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 30 Ekim 1956 salı günü saat 15de Muzaffer Kurbanoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu görüldüğünden celse açıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu. Bu hülasa hakkında söz alan bulunmadığından ruznamenin diğer maddelerine geçildi. 3- Ruznamenin 3.ncü maddesini teşkil eden Grup Reisliği seçimi tasnifi neticesinde 307 rey ile Aydın mebusu Dr.Nazım Gedik’in seçildiği anlaşıldı. 4- Müteakiben Grup Reisi Namık gedik kürsüye geldi: Reisvekillikleri seçimine geçildi. Tasnif neticesinde 291 reyle Manisa Mebusu Muzaffer kurbanoğlu ve 210 reyle Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun seçildikleri anlaşıldı. 5- Ruznamenin 5nci maddesine geçildi: bu maddeyi teşkil eden Büyük Millet Meclisi Reis namzedi seçiminde İçel Mebusu Refik Koraltan’ın 297 reyle seçildiği görüldü. 6- Büyük Millet Meclisi Reisvekilleri namzedi seçiminde, Birinci turda Kayseri mebusu Fikri Apaydın 295, Bursa mebusu Agah Erozan 193 reyle seçildiler. İkinci turda Tokad mebusu İhsan Baç’ın 164 reyle nisabı doldurarak Reisvekilliği namzetliğine seçildiği anlaşıldı. 7- B.M.M. Divan katipleri namzet seçiminde: bolu mebusu İhsan Gülez 278, Hakkari Mebusu Ubeydullah Seven 274, Kayseri Mebusu Ömer Mart 252, Antalya mebusu Attila Konuk 243, Kayseri mebusu Hakkı Kurmel 217 ve Van mebusu Muhlis Görentaş 160 rey alarak seçildiler. Bundan sonra Riyaset kürsüsüne Grup Reisvekillerinden Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu geldi. 8- B.M.M. İdare Amirleri namzet seçimine geçildi: Birinci turda rey adedinin mevcuda nispetle fazla olduğu tespit edildiğinden iptal edildi. Seçim yenilendi. Neticenin iblağı ve diğer seçimlere geçilmesi vaktin ilerlemiş olmasından dolayı 31 Ekim 1956 Çarşamba günü saat 15 de yapılacak toplantıya taliki kararlaştırılarak celseye nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation