Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 28 Ocak 1960

Loading...
Thumbnail Image
Date
1960-01-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grubu Ruznamesi DOKUZUNCU İNİKAT 28 Ocak 1960 Perşembe; Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu’nun, Ankara Hastanesinin idare tarzı ile teşkil olunan Konseyin çalışmalarına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 2. Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın, bir maarif vergisi ihdasının düşünülüp düşünülmediği ve talebenin imtihan durumlarına dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 3. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, Nafıa ve İmar vekâletlerinden gayrı yerlerdeki fen heyetlerine dair Başvekilden şifahi suali. 4. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, belediye fen heyetleri ile imar müdürlükleri hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali 5. Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Ecnebi Havayollarının fiyat indirimi karşısında Türk Havayollarının durumuna dair Münakalât Vekilinden şifahi suali. 6. İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, tarihî Çorlu Çifte Hamamının yıktırılması sebebi ve mesullerine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 7. Yozgat Mebusu Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun, Basın Yayın ve Turizm Vekâleti teşkilât Kanununun ne zaman Meclise getirileceğine dair Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden şifahi suali. 8. Konya Mebusu Nafiz Tahralı ve on iki arkadaşının, Yapağı, Tiftik Anonim Ortaklığı ve Konya Ereğli'sinde tesis edilen Çiftlik hakkında Sanayi Vekilinden şifahi sualleri
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation