Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5, 12, 19 Şubat; 26 Mart; 2 Nisan 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-02-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 2 Nisan 1957 Salı günü saat 15 te Grup Reisvekili Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun Reisliğinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. Soruya geçildi: Bolu mebusu İhsan Gülez’in, Milli korunma kanununun son tadilleri ve bazı aksaklıkları hakkında İktisat ve Ticaret ve Adliye vekillerinden sözlü sorusu, soru sahibi iki celse bulunmadığından sorusu düştü; ruznameden çıkarıldı. Ruznamede görüşülecek başka madde bulunmadığından 9 Nisan 1957 Salı günü saat 15te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Bu cilt birden gününün tutanağını içermektedir.
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation