Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 19 Ocak 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-01-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi. Heyeti 19.1.1954 salı günü saat.15 de Başkanvekili Osman Kapani’nin başkanlığında toplandı. Yoklama yapılarak çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Türkiye Köylü Partisinin Mısır meselesi hakkında Dışişleri Vekilinden açılmasını istediği gensoru takriri okundu. Başkan C.H.P. Meclis Grubundan ayni mevzu ile alakalı gensoru takriri bulunduğunu bildirdi .Takrir okundu. Her iki gensoru takririnin birlikte konuşulması kabul edildi. Bir çok hatipler söz aldılar. Başbakan dışişleri Bakanı sırasiyle izahatta bulundular. Bu arada bir çok takrirler verildi. En aykırı teklif gensoruların reddine dair olan İstanbul Mebusu Bedri Nedim Göknil’in takriri iki muhalife karşı ekseriyetle kabul edildi. 3- Gündemin üçüncü maddesi Trabzon Mebusu Cahit Zamangil ve dört arkadaşının dış ticaretimiz hakkında Başvekilden gensoru açılmasına dairdi. Başvekil takrir münasebetiyle geniş izahatta bulundu. Ve gensorunun açılmaması ittifakla kabul edildi. 4- Gündemin dördüncü maddesine geçilmesinden evvel neşir vasıtalarıyla işlenen suçlara dair kanun projesi hakkında Grup Heyeti Umumiyesince Prensip kararı alınmasına dair Başvekil tarafından yapılan teklif oya konularak gündeme alındı.ve öncelikle konuşulmasına karar verildi. Başvekil .Adalet Vekili ve diğer hatipler söz aldılar. Neticede adı geçen kanun projesinin esasları hakkında ittifakla prensip kararına varıldı. 5- Vaktin gecikmiş olmasından 26.1.1954 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation