Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Haziran 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-06-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
31.nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 12. 6.1952 perşembe saat:15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Milletvekili Muammer Alakant'ın. Bu yıl ara seçimlerinin yapılmaması hakkındaki teklifi. 3. Manisa Milletvekili Şem'i Erginen 2.5.1952 tarihli, Manisa memleket hastahanesi bakteriyologu Yümmi Gediz'in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 4. Kayseri Milletvekili Mehmet Özdemir'in 12.V.1952 tarihli, ilk okul öğretmenlerinin kadroları hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu* 5. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar’ın 22.V.1952 tarihli, Sayın Başbakan'ın Konya Nutkunda "Memleketin kalkınmasını ziraat davasında buluyoruz, istikrarlı bir fiyat politikası ile çiftçiyi devamlı olarak koruyacağız. Buğdayı 30 kuruştan aşağı düşürmiyeceğiz" yolundaki beyanatı hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 6. Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevinin 23.V.1952 tarihli, İstanbuldaki hamal teşkilâtının son günlerde bir huzursuzluk içinde bulunduğu hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 7. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 2.6.1952 tarihli, köylüden inşaat malzemesi için alınan rüsum ve kereste nakil ücretleri hakkında sarım Bakanından sözlü sorusu. 8. Van Milletvekili İzzet Akın'ın 4.6.1952 tarihli, Van ve Hakkâri illerinin kalkınması hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu.
D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 12 .VI. 1952 Perşembe günü saat 15 de Başkan Vekillerinden Suat Budakoğlu'nun Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk olduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. Gündeme geçilmeden evvel söz alan Afyon Milletvekili Kemal Çoban Milletvekillerinin protokoldeki mevkileri ve son resmi spor gösterilerinde Milletvekillerine yapılan fena muameleye dair verdiği önerge hakkında izahatta bulunarak gündeme alınmasını istedi. Ayni mevzu hakkında İdareci 'üyeler Kurulunun izahat vermesine dair Giresun Milletvekili Mazhar Şener'e üç arkadaşının vermiş oldukları takrir okundu» Açılan müzakere sonunda hükümetin talebi üzerine gelecek gündeme bırakıldı. 1 - Geçen oturum tutanak özeti okundu. 2 - Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant, Burdur Milletvekili Mehmet Özbey ve İzmir Milletvekili Pertev Arat ile Tokat Milletvekili Haluk Ökeren'in bu yıl ara seçimleri yapılmaması hakkındaki teklifleri müzakere edildi. Milletvekilleri mütalealarını bildirdiler. Bu mevzuda müzakerenin kifayeti hakkında Aydın Milletvekili şevki Hasırcı, Denizli Milletvekili Ali Çobanoğlu, Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu. Trabzon Milletvekili Reşit Tarakçıoğlu ve Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis tarafından verilen takriri e* okunarak reye konuldu. Neticede teklifin çoğunlukla kabul edildiği anlaşıldı. 3 - Kayseri Milletvekili Mehmet Ö. Demir'in İlkokul öğretmenlerinin kadroları hakkındaki sorusunu Milli Eğitim Bakanı cevaplandırdı 4 - İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'ın 22.5.1952 tarihli memleketin kalkınmasının ziraat davasında bulduğunu Konya nutkunda beyan eden Başbakandan sözlü sorusu Başbakan tarafından cevaplandırıldı» . 5 - Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi İstanbul'daki hamal teşkilatı hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusunu geri aldığını bildirdi. 6 - Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 8.6.1952 tarihli, Köylüden İnşaat malzemesi İçin alınan rüsum ve kereste nakli hakkında Tarım Bakanın dan sözlü sorusu, kendisi bulunmadığından gelecek gündeme bırakıldı# 7 Van Milletvekili İzmit Akın’ın 4.6.1952 tarihli Van ve Hakkari hakkında Başbakandan Sözlü sorusu, bu soruyu cevaplandırılmakla akla vazifelendirilen Ekonomi ve Ticaret Bakanının toplantıda bulunmamasından geri bırakıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 17.6.1953 Salı günü saat 15 de ‘ toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation