Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 17 Mayıs 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-05-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
23 ncü İnikat Demokrat Parti Meclis Grupu Ruznamesi 17 Mayıs 1955 Salı saat 15 1- Geçen celse zabıt hülasası okunması. 2- Avrupa konseyine gidecek delegeler için (14) namzet seçilmesi, 3- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun Gaziantep ile Urfa arasındaki şoseyi Murat Çayı üzerinden Berdece’ye bağlıyan natamam köprü hakkında Nafia Vekilinden sözlü sorusu, 4- Kırklareli mebusu m. Ali Ceyhan’ın 3/5/1955 tarihli, memleketimizde istihsal olunan beyaz peynir vesair gıda maddeleri için ithal olunan levha teneke miktarı ile memleket ihtiyacı olan kalay miktarı hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 5- Erzurum mebusu Bahadır Dülger’in 4/5/1955 tarihli, Zirai Donatım Kurumu memurlarından olup Erzurum’da muvakkat bir vazife ile bulunan Münip Özer hakkında açılan adli tahkikat safhasına dair Adliye ve ziraat vekillerinden sözlü sorusu.
Geçen celse zabıt hülasası: Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 17 Mayıs 1955 Salı günü saat 15de Muzaffer Kurbanoğlu’nun reisliğinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Seyhan mebusu İsmet Uslunun Demokrat Partiden ihracına ve İstanbul mebusu Lütfü Kırdar’ın Demokrat Partiye kaydolduğuna dair Genel Kurul Başkanlığının 12/17 Mayıs 1955 tarihli ve 1087/132-32 ve 13005/183-53 sayılı tezkereleri okunarak Grupun ıttılaına arzolundu. 3- Avrupa istişari konseyine iştirak edecek delegeler için yapılan seçimin tasnifi sonunda, 345 iştirak olduğu ve komisyonca tesbit edilen 14 namzet arasından, Fethi Çelikbaş (Burdur) 234 Muzaffer Harunoğlu (Trabzon) 217 Ziyad Ebüzziya (Konya) 209 Feridun Ergin (Urfa) 203 Turan Güneş (Kocaeli) 177 Nazlı Tlabar (İstanbul) 174 Zeyyat MAndalinci (Muğla) 160 Ve müstakillerden ve Server Somuncuoğlu (Sinop) un 181 rey almak suretiyle seçilmiş oldukları anlaşıldı. 4- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun 29/4/1955 tarihli, Gaziantep ile Urfa arasındaki şoseyi Murat Çayı üzerinden Berdece’ye bağlıyan natamam köprü hakkındaki sözlü sorusu okundu. Nafia vekili ve soru sahibi konuştu. Muhtelif hatipler mütalâaalrını beyan ettiler. Vekil tekrar cevap verdi. Bu suretle sorunun müzakeresi tamamlandı. 5- Kırklareli mebusu m. Ali Ceyhan’ın 3/5/1955 tarihli, memleketimizde istihsal olunan beyaz peynir vesair gıda maddeleri için ithal olunan levha teneke miktarı ile memleket ihtiyacı olan kalay miktarı hakkındaki sözlü sorusu, İktisat ve Ticaret Vekili bulunmadığından gelecek toplantıya talik edildi. 6- Erzurum mebusu Bahadır Dülger’in Zirai Donatım Kurumu memurlarından olup Erzurum’da muvakkat bir vazife ile bulunan Munip Özer hakkında açılan adli tahkikat safhasına dair Adliye ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu, alakalı vekiller hazır bulunmadığından gelecek toplantıya talik edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından celseye nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation