Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 20 Mayıs 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-05-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen oturum tutanak özeti. D.P. Meclis Gurubu Umumi Hey’eti 20.V.1952 Salı günü saat 15 de Başkanvekili Esat Budakoğlu’nun Başkanlığında toplandı. Yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. I - Geçen Oturumun tutanak özeti okundu. II - Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 23.2.1952 Tarihli, Askeri uçak kasaları ile İstanbul’a boş gidip boş dönen uçak ve genel kurmay Başkomutanının esas vazifelerinden uzak kaldığı hakki sözlü sorusu Milli Savunma Bakanı bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. III - Ankara Milletvekili Cevat Soydan’ın Ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 sayılı kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü soru, sahibi bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. IV - Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku’nun 27.3.1952 Tarihli İstanbul telefon şebekesine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu Bakan bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı . V Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri’nin 1.4.1952 Tarihli Manyas köylerindeki Kara Sığır boğa lan hakkında Tarım Bakanından sözlü soruyu Bakan tarafından cevaplan din İdi. VI - Isparta Milletvekili Kemal Demiralayın 3.4.1952 Tarihli mü re t tep ağı re e sa Mahkemeleri hakkındaki sözlü sorusu Bakan tarafından cevaplandırılmıştı. Milletvekilleri mütalaalarını bildirdiler. Bu mevzuda müzakerelerin kifayetine dair İzmir Milletvekili Sadık Giz tarafından verilen takrir kabul edildi. VII - Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil’in 14.4.1952 tarihli Ordonat Ankara ana tamir fabrikası hakkındaki sözlü sorusu Bakan bulunmadığından gelecek oturuma bırakıldı.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation