Demokrat Parti Meclis Grubu müzakere zabtı : 24 Haziran 1950

Loading...
Thumbnail Image
Date
1950-06-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis grubu
Abstract
Meclis grubu 24.06.1950 tarihinde İzmir milletvekili Dr Ekrem Hayri Üstündağ'ın başkanlığında toplandı. Tutanakları inceleme komisyonunun vaki itirazları mahallinde incelemeye salahiyeti olmadığına dair verdiği prensip kararı hakkında grup Adalet ihtisas komisyonu raporu okundu. Mevzu hakkında konuştuktan sonra tutanakları inceleme komisyonu ittihaz eylediği prensip kararlarının kabul edilmemesi ittifakla tasvib edildi. İkinci oturum Eskişehir milletvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında açıldı. Sinan tekelioğlunun gensoru açıklaması hakkındaki teklifinin pazartesi gündemine bırakılmasına karar verildi. Müteakiben Manisa milletvekili Taşkent ve arkadaşlarının ihracat lisansları hakkındaki takyitlere dair prensipleri hallolunmuş meseleler hakkındaki görüşmelere geçilerek Kıpçak, Gündeş, Demirelli, İnce, Güçlü, Mocan, Adnan Menderes konuştuktan sonra sual müessesesinin işlenmesine müteallik olan bu önergenin teklif şeklinden çıkarılarak temenni şekline kalbedilmesi kabul edildi. sonra Elazığ milletvekili yazmanın vatandaş işlerinin sürüncemede kalmaması hakkındaki önergesine Adnan Menderes'in verdiği izahat kâfi görüldü. Tekelioğlunun gensoru açılması hakkındaki önergesine Adnan Menderes'in elde değil mevcut olmadığına göre gensoruya gidilmemesi yolundaki mütalaası reye konuldu ve kabul edildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Nadir Eserler, Tutanaklar
Citation