The legal and practical comparison of Turkish prison system with the ınternational prison standards with special reference to the terror prisoners in Turkey [Tez]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The incidents in prisons have dominated the agenda of Turkish governments for the last few years. All the parties and the independent bodies make reference to the prison problems. There is no doubt about the existence of problem. The matter is its definition. This study examines the legal and practical problematic areas of Turkish prison system by making special reference to the newly established single and three persons units based F type prisons for terror and organized crime prisoners. There are 558 prisons in Turkey, including 516 closed, 37 open, 1 child prison, 3 reformatories and 1 women and children prison and detention house. The number of remand and convicted prisoners were reduced from 72.546 thousand to 59.901 after No. 4616 Amnesty Law on 21 December 2000.1The official web page of the Ministry of Justice mentions 16 different types prisons.2 The models always changed but the problems did not end. The prisoners are classified under three main categories as ordinary, terror and organized crime (mafia) criminals.3 This study makes special reference to the terror prisoners because of the new prisons system, which was introduced as a solution. The number of terror prisoners is 5.237.4 Whether all of them are really terrorist or not is not the subject of this study. The term terror is used with reference to the Turkish Anti-Terror Law. It defines the terror prisoners as those who are untried or convicted for the ideological crimes against the public order, democratic regime, indivisibility of state with its nation.5 Those prisoners introduce themselves as “political prisoners”. The international human rights law does not consist of specific rules about the details of prison conditions.6 The most relevant articles are the prohibition of torture, cruel, inhuman and degrading treatment and punishment and the treatment with respect for the inherent dignity of the human person. The study use the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (hereafter SMR), European Prison Rules 8 (hereafter EPR) and the judgements of European Court and the Commission of Human Rights (hereafter the Court and the Commission respectively) as basic international documents. Although it is not legally binding, the SMR presents a detailed universal model for better prison conditions. The EPR may be accepted as the regional version of SMR with some changes. The study consists of three chapters. The first chapter compares national prison rules with the international standards. The purpose is to find out the legal deficiencies of Turkish prison laws. The second chapter examines the practical situation in Turkish prisons. This part questions the relation between the prison laws and prison practices to find out the sources of problems whether the legal deficiencies or the arbitrary practices. The last chapter analysis the newly established F type prisons. Under the information provided in the former chapters, it tries to find out to what extent the new prisons may present a solution. The whole study is briefly about the comparison of the prison rules and the practices in Turkey. 1990lı yıllarda cezaevlerindeki olaylar Türkiye’nin önemli bir gündem maddesi oldu. Bu yüksek lisans tezinin amacı genelde terör, Türkiye özelinde F tipi cezaevleri örneğinde uluslararası cezaevi kuralları ve standartları ile Türkiye’deki kuralları ve uygulamaları karşılaştırmaktır. Turkiye’deki cezaevi sistemi, bu konudaki mevzuat incelendikten sonra uluslararası mevzuat ile arasındaki farklar belirlenmiştir. Böylece mevzuat değişikliklerine ilişkin tespitler yapılmıştır. Türkiyede 516 kapalı, 37 açık, 1 çocuk, 1 kadın ve 3 ıslahevi olmak üzere toplam 558 cezaevi vardır. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de çoğu kapalı olmak üzere 16 farklı tipte cezaevi vardır. Cezaevi tiplerindeki artış sorunlarda bir azalma meydana getirmemiştir. Buna karşılık mahkumlar adli, terör ve organize suçlar olmak üzere temelde üç grupta sınıflandırılıyor. Bu çalışmada özellikle terör mahkumları için yeni inşa edilen F tipi cezaevleri incelenmiştir. Terör mahkumlarının sayısı 5.237’dir. Çalışma üç ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde cezaevlerine ilişkin ulusal mevzuatın uluslararası mevzuat ve standartlarla karşılaştırılması yapılmıştır. Buradaki amaç ulusal mevzuatın uluslararası standartlara uygun olup olmadığını tespit etmektir. İkinci bölüm Türkiye’deki cezaevlerindeki mevcut sorunları incelemektedir. Bu bölümde cezaevlerine ilişkin mevcut ulusal mevzuatın ne derece uygulandığı araştırılmıştır. Mevzuatta eksiklikler olmasının yanı sıra var olan mevzuatın uygulanmaması veya keyfi uygulamalar nedeniyle cezaevleri arasında farklılıklar olması ciddi bir sorun oluşturmaktadır. İkinci bölümün amacı mevcut sorunların ne kadarının mevzuat eksikliğinden, ne kadarının mevzuatın uygulanmamasından kaynaklandığını ortaya çıkarmaktır. Son bölümde yeni kurulan F tipi cezaevleri incelenmiş ve mevcut sorunlara ne ölçüde çözüm olabileceği tartışılmıştır. Sonuç itibariyle özetlemek gerekirse; a. Türkiye’deki cezaevi mevzuatı uluslararası standartların gerisindedir ve iyileştirilmesi gerekmektedir. b. Cezaevleri arasında idareden kaynaklanan keyfi uygulamalar mevcut olup bunlar mahkumlar tarafından çok yakından takip edilmekte ve huzursuzluklara neden olmaktadır. c. Tutuklu ve hükümlüler çoğu yerde aynı koğuşlarda tutulmaktadır. Benzer şekilde özellikle terör suçlarında eli silahlı terörist ile belki aldığı tehditler sonucunda yardım yataklık yapmış olanlar ayrım yapılmadan aynı koğuşta tutulmaktadır. d. Cezaevi idarecilerine özel eğitimler verilmelidir. Bazı cezaevlerinde mahkumların idarecilerden çok daha iyi eğitim düzeyine sahip oldukları, bunun da idare ile mahkumlar arasında sağlıklı bir iletişime engel olduğu ve olası bir ıslahı engellediği görülmüştür. e. Birçok ülkede cezaevine girenlere Mahkum El Kitabı verilmekte, kurallara uymaları halinde göreceli olarak şartları iyileştirilmekte, aynı şekilde kuralları ihlal edenlerin şartları kötüleştirilmektedir. f. F tipi cezaevleri başlangıçtaki sorunlara rağmen özellikle terör suçlularına yönelik olarak koğuş sistemine alternatif olarak inşa edilmiştir.
Description
Keywords
Cezaevleri, Insan Hakları, Türkiye Cumhuriyeti
Citation