Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 7 Haziran 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-06-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grupa Umumi Heyeti 7 Haziran 1953 Cumartesi günü saat 14- te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Dr.Baha Akşit'in riyasetinde toplandı. I- Yoklama yapıldı ; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. II- Geçen toplantı zabıt hulasası okunarak tasvip ulundu* III- Gündemin birinci maddesini teşkil eden ve Son Günlerde C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün İstanbul'daki konuşması ve Halk Partisi'nin tutumu mevzuunda muhtelif hatipler söz alarak fikirlerini ifade ettiler. Son olarak Başvekilin hadiseleri izah ve Hükümetin alacalı tedbirlerin Grupun temayüllerine uygun olacağını beyan eden susması tasviple ve alkışlarla karşılandı. Vaktin gecikmiş olmasına binaen ve kabul edilmiş olan takrir gereğince 10 Haziran Salı günü saat 15 te fevkalâde olarak toplanılmak Üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation