Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 8 Aralık 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-12-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
7 nci Birleşim D.P.-Meclis Grubu Gündemi 8.12.1953 salı saat;15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Kocaeli Mebusu Mümtaz Kavalcıoğlu,nun 1.10.1953 tarihli,Japonya’ya yapılan pamuk ve İspanya’ya yapılan buğday satışları ile Yeni Dış Ticaret rejimi hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 3- Erzurum Mebusu Memiş Yazıcı’nın 23.XI.1953 tarihli,bu toplantı yılındaki Meclis çalışmalarına dair teklifi.
Geçen Birleşim Tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 8.XII.1953 salı günü saati 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2- Başkanlık Divanı sunuşu olarak Cumhuriyet Halk Partisinin haksız iktisabettiği mallar hakkındaki komisyonun hazırladığı esbabı mucibe ve kanun teklifi metni okundu. Hatipler konuştular. Neticede İstanbul Mebuslarından Celal Türkgeldi ve Füruzan Tekil tarafından verilen takrir okundu. Bu takrir muhteviyatı mucibince Cumhuriyet Halk Partisi elinde bulunan bütün malların alınmasının bir prensip kararına bağlayıp, buna göre bir metin hazırlanıp Meclisten geçirilmesi teklifi reye konuldu, üç muhalife karşı ekseriyetle prensip karan kabul edilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation