Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 17 Ocak 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-01-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokratik Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 17 Ocak 1956 Salı saat 15 de Haluk Şaman’ın Reisliğinde toplandı. 1- Yoklama Yapıldı. Ekseriyet Bulunduğu görüldüğü için celse açıldı. 2- Geçen Toplantı Zabıt Hülasası okundu. 3- Riyaset Divanı Sunuşları; İdare heyetinde açık bulunan bir azalık için geçen toplantıda seçim yapılmış ve neticede (333) iştirak vakti olmuş ve Isparta Mebusu Kemal Demiralay’ın 24 rey alarak seçildiğine dair olan tasnif heyeti raporu grubun ittilaına arz olunmuştur. 4- İstanbul Mebusu Nazım Bezmen’in, D.P den istifa ettiğine dair Genel Kuruldan gelen 15 Ocak 1956 tarih ve 0207/218/32 sayılı tezkere okunarak grubun ıttılaına arz olundu. 5- İzmir Mebusu Pertev Aratın 23/12/1955 tarihli, İstanbul mebusu Eski devlet vekili Mükerrem Sarol hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair olan takririnin bugün ki Grup ruznamesine alınması için mezkûr teklif sahibi Pertev Arat tarafından verilen takrir okundu ve reye arz olunarak kabul olundu. 6- Malatya mebusu Kamil Kırıkoğlu’nun eski devlet hariciye vekaleti vekili F. Rüştü Zorlu hakkında meclis tahkikatı açılmasına dair Meclis riyasetine verdiği takrir üzerinde muhtelif hatipler konuştu. Netice reye konularak ret edildi. 7- Bolu Mebusu Fahri Belen’in harici münasebet ve soru Hariciye vekili bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 8- Manisa Mebusu Muhlis Tümay’ın örfi idare kararı ile kapatılan gazeteler hakkında hükümetten sorusu Başvekil bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 9- Bursa Mebusu Agah Erozan’ın, İdari Teşkilatımızda sık sık yapılmakta olan nakiller hakkında dahiliye vekilinden sözlü sorusunun vekil cevaplandırdı. Soru sahibi ve muhtelif hatipler mütalaalarını bildirdiler. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 10- Bursa Mebusu Agah Erozan’ın, Denizcilik bankası vapurlarındaki durumu hakkında Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusunu vekil cevaplandırdı. Soru sahibi ve muhtelif hatipler müteaalarını bildirdiler. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 11- Tekirdağ mebusu Zeki Erataman’ın Türkiye’nin vasatı zeytin yağı ve zeytin tanesi istihsal ve istihlaki ile sabun fiyatları ve yağlı tohumları hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusunu vekil cevaplandırdı. Sorunun sahibi ve muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler. Sorunun müzakeresi tamamlandı. Vaktin ilerlemiş olmasından 24 Ocak 1956 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere içtimaa son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation