Türk Antropoloji Mecmuası

Abstract
Mecmua'nın Ekim 1925'te çıkan ilk sayısında, Türkiye'de antropoloji araştırmaları yaparak "ileri gitmek ve Türk antropoloji tetkikatını terakki ettirmek için... Tıp Fakültesi'nin müessese-yi teşrihîyesine rabt ve ilhak edeceğimiz bir tetkikat merkezi tesis etmek münasib olur," denilmektedir. Türk Antropoloji Tetkikat Merkezi' nin Kasım 1925'te kuruluşuyla derginin Ekim'deki ilk sayısındaki bu beyan arasında bağlantı olduğu açıktır. Ancak derginin ikinci sayısında Merkez'in ismi Türk Antropoloji Müessesesi olarak değiştirilmiştir.
Description
Keywords
Antropoloji, Dergiler
Citation