Mecmûa-i Eşâr ve Münşeat

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Satır sayısı: Değişik., Yazı: Rik'a, divani., Kağıt çeşidi: Saykallı., Cilt, tezhip özelliği: Kimi söz başları ve sözcükler kırmızı mürekkeple belirlenmiştir. Çiçek şemseli zencirekli lake bir cildi vardır. , Yazma eser., Nadir eserdir., Başta numarasız yaprakla 1b-i4b, 22b-23b, 24b, 25b-26a da 1230 (1815), 1237 (1821/2), 1239 (1823/4) tarihleriyle ilişkili ariza, tezkire, takrir v. b. münşeat parçalan 7a'da Kemal Paşa zade, Ebus-suud ve Behayî Efendilerin fetvaları, 22a'da Tophane Camiinde okutulacak mevlidin vakıf gelir ve gider hesapları, aralarda ilaç tarifleri, dualar, tarih kıtaları, Osmanlı padişahları listesi, Simnânî, Vasıf, Osman Molla, Ragıp Paşa, Lebîb, Keşfî, Sihabî, Rızaî, Nahifi, Pertev, Camî, Sâib, Mevlana, Enverî, Fehîm, Nazîm, Behçet, Yahya ve Nefîden seçme şiirleri içermektedir. Metin eski harfli Türkçedir.
Keywords
Türk Edebiyatı -- Divan, El Yazmaları, Nadir Eserler
Citation