Târîh-i Muhasara-i Niş ve Feth-i Adakale

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
7a-8bde bir kaside vardır. Kaside, Sıdkînin olmakla ona bağlanabilir. Ancak başından noksanı bulunduğundan kesinlik taşımamaktadır. 1150 (1737) Osmanlı - Avusturya savaşlarına değinen ve Niş şehrinin kuşatılmasını anlatan tarihçedir. Metin eski harfli Türkçedir. Nadir eserdir. Cilt, tezhip özelliği: Sırtı kırmızı meşin ebru kâğıt kaplı bir cilt içindedir. Başı eksiktir. Kağıt çeşidi: Saykallı.
Keywords
Osmanlı Tarihi, El Yazmaları, Nadir Eserler
Citation