Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 11, 18, 25 Aralık 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-12-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Ruzname: 11/12/1956 Salı saat 15 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasası 3- Sunuşlar Sorular: 1- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın, Minepolis-Moline traktörleri hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu, 2- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli, Ahmet Rauf Tanır tarafından yazılan ve (Edebiyat fakültesi ve Komunizm) isimli yazı hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden sözlü sorusu, 3- Çoruh mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun, 2/12/1956 tarihli, Milli Korunma Kanunu ve kâr hadleri hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu, 4- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in, 12 Temmuz 1956 tarihli, İzmit kağıt fabrikası ve idaresi hakkında İşletmeler Vekilinden sözlü sorusu.
Tarih: 18/12/1956 Ruzname: sekizinci inikat 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasası 3- Sunuşlar Sorular: 1- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın, Minepolis-Moline traktörleri hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu, 2- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli, Ahmet Rauf Tanır tarafından yazılan ve (Edebiyat fakültesi ve Komunizm) isimli yazı hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden sözlü sorusu, 3- Çoruh mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun, 2/12/1956 tarihli, Milli Korunma Kanunu ve kâr hadleri hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu, 4- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in, 12 Temmuz 1956 tarihli, İzmit kağıt fabrikası ve idaresi hakkında İşletmeler Vekilinden sözlü sorusu.
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 11 Aralık 1956 Salı günü saat 15 te Grup Reisvekili Manisa mebusu Muzaffer Kurbanoğlu’nun Riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- Sunuşlarda: D.P. Genel başkanlığından gönderilen İzmir mebusu Cihad Baban ile Elazığ mebusu Suphi Ergene’nin D.P.’den istifa ettiklerine dair tezkere okundu; ıttıla hasıl olundu. Sorulara geçildi: 1- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın, Minepolis-Moline traktörleri hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu okundu; Ziraat vekili bulunmadığından, her iki vekilin hazır bulunduğu bir celsede müzakere edilmek üzere talik olundu. 2- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli, Ahmet Rauf Tanır tarafından yazılan ve (Edebiyat fakültesi ve Komunizm) isimli yazı hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden sözlü sorusu okundu Maarif vekili bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. 3- Ordu mebusu Sabri İşbakan’ın Zirai krediler ve Reeskont faizleri hakkında Maliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden sözlü sorusu okundu; soru sahibinin geri alma tezkeresi okunarak sorusu gündemden çıkarıldı. 4- Çoruh mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun, 2/12/1956 tarihli, Milli Korunma Kanunu ve kâr hadleri hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu okundu; vekil bulunmadığından gelecek celseye talik edildi. 5- Elazığ mebusu Hüsnü Göktuğ’un Bankalar hakkında ve 20/6/1956 tarihli, Maliye, İktisat ve Ticaret vekillerinden sözlü sorusu okundu; bu mevzu ile ilgili kanun çıkması ile meselenin hal edildiğini söyledi; sorusunu geri istedi ve soru gündemden çıkarıldı. 6- Çoruh mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun, 2/12/1956 tarihli, Milli Korunma Kanunu ve kâr hadleri hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu, 7- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in, 12 Temmuz 1956 tarihli, İzmit kağıt fabrikası ve idaresi hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu okundu; soru sahibi bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 18 aralık 1956 Salı günü saat 15 te toplanılmk üzere içtimaa nihayet verildi.  
Tarih: 25/12/1956 Ruzname: dokuzuncu inikat 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasası 3- Sunuşlar 4- Grup reisi seçimi Sorular: 1- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın, Minepolis-Moline traktörleri hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu, 2- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli, Ahmet Rauf Tanır tarafından yazılan ve (Edebiyat fakültesi ve Komunizm) isimli yazı hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden sözlü sorusu, 3- Çoruh mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun, 2/12/1956 tarihli, Milli Korunma Kanunu ve kâr hadleri hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu, 4- Antalya mebusu Attila Konuk’un, Türkiye’de çalışmakta bulunan traktörler hakkında İktisat ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu, 5- Çoruh mebusları Hilmi Çeltikçioğlu ile Mecit Bumin’in, Murgul Bakır İşletmesi hakkında İşletmeler vekilinden sözlü soruları
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 18 Aralık 1956 Salı günü saat 15 te Grup Reisvekili Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun Riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- İdare heyetlerinin sunuşları olarak Sinop mebusu Server Somuncuoğlu’nun Demokrat Parti’ye kaydedildiğine dair Genel Kurul Başkanlığından gelen tezkere okundu; Grupun ıttılaına arzolundu. Sorulara geçildi: 1- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın, Minepolis-Moline traktörleri hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu okundu; Ziraat vekili bulunmadığı için iki vekilin huzuru ile cevaplandırılması talep edildiğinden, soru gelecek birleşime bırakıldı. 2- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in sözlü sorusu, soru sahibi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 3- Çoruh mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun, 2/12/1956 tarihli, Milli Korunma Kanunu ve kâr hadleri hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu, soru sahibi bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. 4- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in, 12 Temmuz 1956 tarihli, İzmit kağıt fabrikası ve idaresi hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusunu geri aldığına dair tezkere okunarak sorusu gündemden çıkarıldı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından 25 Aralık 1956 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation