Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 23 Mayıs 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-05-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen Celse Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 23.Mayıs. 1954 pazar günü saat 15 de Bursa Mebusu Hulusi Köymen'in reisliğinde toplandı. Ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Riyaset Divanı sunuşu olarak İzmir Mebusu Behçet Uz'un Demokrat Partiye girdiğini bildiren Parti Genel başkanlığının 17.5.1954 tarih ve 595/132/04 sayılı tezkeresi okundu. 3- Türkiye Büyük Millet Meclisi encümenlerine namzet seçileceklerin listelerinin tanzimi ile Meclis Riyaset Divanına sunulması hususunda Grup İdare Heyetine salâhiyet verilmesi tekilli reye arz edilerek kabul olundu. 4- Hükümet programının müzakeresine geçildi. Başvekil tarafın dan bizzat okunan program üzerinde söz alanlardan bir kısmının konuşmalarını müteakip müzakerenin kifayeti kabul edilmekle Hükümete itimat meselesi açık oya arzolundu. Oyların tasnifinde iştirak eden azanın tamamının itimat reyi verdiği tespit olunarak Heyeti Umumiyeye arzolundu. Ruznamede görüşülecek başka madde bulunmadığından 25 Mayıs954 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.
Dördüncü İnikat DP, Meclis Grubu Ruznamesi 23/Mayıs/1954 Pazar Saat: 15 1- Encümen azalıklarına namzet gösterilmesi için Grup İdare Heyetine salahiyet verilmesi, 2 Hükümet programının müzakeresi
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation