Demokrat Parti Meclis Grubu müzakere zabtı: 13 Haziran 1950

Loading...
Thumbnail Image
Date
1950-06-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Meclis Gurubu 13.6.1960 tarihinde Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun Başkanlığında toplandı. Açık bulunan Meclis Divan Katipliğine Kayseri Milletvekili İbrahim Kirazoğlu'nun seçildiği oyların tasnifi neticesinde anlaşıldı. Müteveffa Eskişehir Milletvekili Hakkı Çevik'in hatırasına hürmeten bir dakika ayakta duruldu. Türkçe ezan okunması hakkındaki Kanuni müeyyidenin kaldırılması konusunun müzakeresine geçildi. Söz alan Sadri Maksudi Arsal , K.Özçoban, K.Gündeş dinlenildikten sonra Parti toplantılarının açık veya kapalı mı yapılması mevzuu ortaya atılmış neticede Parti toplantılarının esas olarak kapalı yapılmasına yanlız bugünkü ruznamenin 2 nci maddesinin müzakeresinin açık olmasına karar verildi. Tasarı hakkında başka söz isteyen mevcut olmadığına göre T.C. Kanununun 526 ıncı maddesinin değiştirilmesine ve Ramazandan evvel Kanunlaşmasının temin edilmesi hususunun Hükumetten rica edilmesine karar verildi. Sivas Milletvekili İ.Dizdar ve arkadaşlarının kanunsuz hareket eden memurlar hakkındaki önergelerine Adnan Menderes'in eski İktidar tarafından yapılan baskılar ve bunları yapanlar hakkında alınan tedbirler hususundaki izahatı dinlendi. Sonra S. Başoğlu İktidara boyun eğen Ereğli Kömürleri ve Çatalağızı işletmelerinde ve Karabük'te çalışanların Amerika'ya gönderildiklerini ve bu hususun tetkik edilmesi icabettiğini gerektiren beyanları dinlenmiş, İşletme Bakanının durumun tetkik edileceği ve bilahare arz olunacağı hususundaki teklifi kabul edilmiştir. Parti İhtisas Komisyonlarının Meclis Komisyonlarında çalışan D.P. li Milletvekillerinden teşekkül etmesi hakkındaki İdare Kurulu noktai nazarı kabul edilerek oturuma son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation