Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 17 Aralık 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-12-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi BEŞİNCİ İNİKAT 17 Aralık 1959 Perşembe; saat : 15 Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sualler 1- Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi suali. 2- Kastamonu Mebusu Münif Islâmoğlu'nun, Ankara Hastanesi ve bu müessesenin çalışma durumu ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı diğer bâzı müesseselere dair Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 3- Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, eski Orman Umum Müdürü hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 4- Sinob Mebusu Ömer Özen'in, Tuzla Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu arazisine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 5- Sinob Mebusu Ömer Özen'in, memleketimiz ormanlarının ihtiyacı karşılayıp karşılamadığına ve ilerisi için ne düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 6- Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun. Ankara Hastanesinin idare tarzı ile teşkil olunan Konseyin çalışmalarına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 7- Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, basın ataşelerinin tayinlerinde aranılan vasıflara ve bu tayinlerde siyasi tesirlerin bulunup bulunmadığına dair Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden şifahi suali. 8- Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Bolu Briket Fabrikası inşaat durumu hakkında Sanayi Vekilinden şifahi suali. 9- Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Bolu turistik otel ve kanlıca inşaatı durumuna dair Başvekil'den şifahi suali. 10- İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, İstanbul'un imarına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation