31 Kanunevvel 1925 (1341) devre-i hesabiyesine aid Tetkik Komisyonu raporudur

Abstract
Description
Metin eski harfli Türkçedir. Yalnız 1929 senesine ait rapor Latin alfabeli Türkçedir.
Keywords
Türkiye Kızılay Derneği, Osmanlı Devleti -- Kültür Teşkilatı
Citation