Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 22 Aralık 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-12-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
9 ncu Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 22.XII. 1953 salı saat;15 1- Geçen birleşin tutanak özetinin okunması. 2- Kocaeli Mebusu Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 1.10.953 tarihli,Japonyaya yapılan pamuk ve İspanya'ya yapılan buğday satışları ile Yeni Dış Ticaret Rejimi hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 3- Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in 9.12.1953 tarihli ,Merzifon'daki uçak kazası hakkında Milli Savunma ve Ulaştırma Vekillerinden sözlü sorusu. 4- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun 11.12.1953 tarihli ,Ortaköy Şifa Yurdunda tespit edilen kürtaj hadisesi hakkında Sağlık Vekilin sözlü sorusu. 5- Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın Kuduz tedavisi hakkında 11.12.1953 tarihli Sağlık Vekilinden sözlü sorusu. 6- Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın 11.12,1953 tarihli, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konan 300 bin liralık vesait parası ile ilkokul mezunlarının polisliği hakkında İçişleri Vekilinden sözlü sorusu
Geçen birleşim tutanak özeti. Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 22.XII.1953 salı günü saat. 15 de başkanvekili Osman Kapani’nin başkanlığında toplandı. Yoklama yapılarak çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. Geçen birleşim tutanak özeti okundu.Erzurum Mebusu Memiş Yazıcı söz alarak itirazda bulundu.Grup Başkanı Hulusi Köymen itirazı cevaplandırdı. Neticede tutanak özeti reye konarak kabul edildi. 1- Başkanlık Divanı sunuşu olarak C.H.P. Malları hakkında çıkarılan kanun için yurdun muhtelif bölgelerinden çekilen telgraflar başkanlıkça Umumi Heyetin ittilaına arzedildi, 2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Mümtaz Kavalcıoğlu’nun Sözlü sorusu üzerinde konuşmalara devam olundu. Bir çok hatipler söz aldılar.Ekonomi ve Ticaret Vekili de sözlü soruya cevap verdi.Soru üzerindeki görüşmeler tamamlandı• 3- Erzurum Mebusu Bahadır Dülger’in Merzifondaki uçak kazası hakkındaki sözlü sorusu soru sahibi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 4- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun Ortaköy Şifa Yurdundaki kürtaj hadisesi hakkındaki sözlü sorusu üzerinde muhtelif hatipler konuştular. Sağlık Vekili cevap verdi. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 5- Bursa Mebusu Agah Erozan’ın kuduz tedavisi hakkındaki sözlü sorusunu sağlık vekili cevap verdi. Muhtelif hatipler konuştular. Sorunun görüşülmesi tamamlandı. - Bursa. Mebusu Agah Erozan’ın Emniyet Genel Müdürlüğü hakkındaki sözlü sorusuna İçişleri Vekili cevap verdi. Soru sahibi ve muhtelif hatipler konuştular. Sorunun müzakeresi tamamlandı. Gündemde görüşülecek başka mevzu kalmadığından 29.XII.1953 salı günü saat. 15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation