Sadakat

Abstract
Yazı dili Eski harfli Osmanlı Türkçesi olan çocuk gazetelerinden biri olan Sadâkat, 1875 yılında İstanbul’da Tahsin tarafından çıkarılmıştır. Çocuklara özel olarak haftada bir çıkarılan bu gazete, yayımlandığı dönemde oldukça ilgi görmüştür. Sadâkat ismiyle altı sayı çıkan gazete, daha sonra çocuklar anlamına gelen “Etfâl” ismini almış ve yeni ismiyle on yedi sayı daha çıkmıştır. Toplamda yirmi üç sayı yayımlanmıştır. Sadâkat/Etfâl’de sade bir dille matematikten tarihe, fizikten dinî bilgilere, coğrafyadan hayvan tanıtımlarına kadar pek çok konuya yer verilmiştir. Ayrıca metinlerle çocuklara millî ve evrensel değerler aktarılmaya çalışılmış; hazırlanan sorularla okul eğitimlerine destek olunmuştur. İlk resimli çocuk gazetesi unvanına sahip olan Sadâkat/Etfâl, bu yönüyle sonraki yıllarda çıkarılan çocuk gazete ve dergilerine de öncülük etmiştir. Gazetenin yayın yeri İstanbul’dur. 11 Nisan 1291/ l5 Rebiyülevvel 1292 (23 Nisan 1875) Cuma günü ilk sayısı Sadâkat adıyla yayımlanan gazetenin “Mukaddime”si şu satırlarla başlar: “Çocuklar! Hükümet-i Seniyye’den “Sadâkat” ismiyle bir gazetenin neşrine müsaade aldık. Gazete denilen şey her türlü havadisle ahlaka, edebe, sanata, ticarete dair güzel güzel sözleri yazıp halka bildirici bir vasıtadır. Fakat öyle her şeyden bahseden gazetelerde çocukların anlayamayacağı ve anlasa da kendilerince bir fayda hâsıl etmeyecek şeyler yazılacağından öyle büyük gazetelerden çocuklar doğrudan doğruya fayda görmezler. Biz yalnız çocukların fayda alabilecekleri şeyleri yazmak üzere haftada bir kere böyle bir gazete çıkarmayı niyet ettik.” Ayrıca gazetenin hemen başında “Etfale mahsus gazetedir” şeklinde yazı vardır.
Description
Keywords
Pedagoji, Eğitim Politikası, Dergiler
Citation