Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 3 Haziran 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-06-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
30.ncu Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 3. VI.1952 salı Saat: 15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 13.2,1952 tarihli, Eylül 1951 tarihinden Şubat.1952 sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula boş gidip boş dönen uçak ve Genel Kurmay Başkanının seyahatler ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 3. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 27.3.1952 tarihli, İstanbul Telefon şebekesine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 4. Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 2.V.1952 tarihli, Manisa memleket hastahanesi Bakteriyoloğu Yümni Gediz'in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 5. Kayseri Milletvekili Mehmet Özdemir'in 12.V.1952 tarihli, İlk okul öğretmenlerinin kadroları hakkındaki Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 6. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar’ın 22.V.1952 tarihli, Sayın Başbakanım Konya nutkunda; Memleketin kalkınmasını ziraat davasında buluyoruz, istikrarlı bir fiyat politikası ile çiftçiyi devamlı olarak koruyacağız, Buğdayı 30 kuruştan aşağı düşürmiyeceğiz" yolundaki bey'natı hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 7. Ağrı Milletvekili Kasın Küfrevî'nin 23.V.1952 tarihli, İs tan-buldaki hamal teşkilâtının son günlerde bir huzursuzluk içinde bulunduğu hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu.
Geçen oturum tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Hey'eti 3.6.1962 salı günü saat: 15de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından birleşin açıldı. 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu. 2. Gündemin 5.nci ve 3.ncü maddelerindeki Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis ve Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun sözlü soruları görüşüldü. Bakanlar tarafından cevaplandırıldı. Milletvekilleri mütalâalarını bildirdiler. Vaktin ilerlemiş olmasından gündemin 4.ncü ve mütebaki maddelerinin müzakeresi gelecek birleşime bırakıldı. 10.6.1952 salı günü saat: 16 de toplanılmak üzere saat: 18.20 da birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation