Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 29 Mayıs 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-05-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
29.ncu Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 29.V.1952 Perşembe Saat: 15 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. a. Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşları tarafından gazete ilânları hakkında Meclis soruşturması açılması hakkındaki önergeleri.
Geçen oturum tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Hey'eti 29.V.1952 perşembe günü Başkanvekili Sedat Budakoğlu'nun Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Geçen oturum tutanak Özeti okundu. 2. Halk Partisi Milletvekillerinden Van Milletvekili Ferit Melen ve iki arkadaşının resmî İlanlar dolayısiyle Hükümet hakkında Meclis soruşturması açılması hakkındaki önergesi üzerinde müzakere açıldı. Hükümet, görüşünü bildirdi. Ve Milletvekilleri mütalâalarını serdettiler. Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nın Müzakerenin yeterliği hakkındaki önergesi kabul edildi. İstanbul Milletvekili Celâl Türkgeldi, Mükerrea Sarol, Firuzan Tekil ve Rize Milletvekili Ahmet Morgil ile Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve Niğde Milletvekili Ferit Ecer tarafından verilen ve muhtevaları itibariyle Meclis tahkikatının açılmasına mahal olmadığı yolundaki önergeler reye arzedilerek kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 3.6.1952 salı günü toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Tutanaklar, Nadir Eserler
Citation