Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 18 Aralık 1951

Loading...
Thumbnail Image
Date
1951-12-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
8.nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 18.12.1951 salı saat: 15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Grup ihtisas Komisyonlarına ayrılan Milletvekillerinin Gruba arzı. 3. 31.7.1951 tarihli Umumi Hey'et toplantısında Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu tarafından Grup Başkanlığına geçen devrede verilen ve memleketin umumi işlerini tanzim ve islah yolunda bazı esasları ihtiva eden takririn, tetkikine dair teklifi üzerine teşkiline karar verilen 15 kişilik geçici hususi komisyona seçilen Milletvekillerinin Gruba arzı. 4. Burhanettin Onat ve İsmail Berkok ile Mehmet Özbey'in dış siyaset hakkında Dışişleri Bakanından izahat talep eden temennilerinin Gruba sunuluşu. 5. Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'ın Ekonomi ve Ticaret Bakanından Gensoru açılmasına mütedair 9.7.1951 tarihli önergesi. 6. Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in Modern uçaklarımız ve denizaltı kuvvetleriniz ve alınacak tedbirlerin mahiyeti hakkında Milli savunma Bakanından 24.6.1950 tarihli sözlü soru önergesi. 7. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun Savarona yatı hakkında Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanından 18.6.1951 tarihli sözlü sorusu. 8. Elâzığ Milletvekili Şevki Yazman'ın Almanya ile diplomatik münasebetleriniz hakkındaki Dışişleri Bakanlığından 21.6.1951 tarihli sözlü soru önergesi. 9. Bursa Milletvekili Halil Ayan ve üç arkadaşının 1951 bütçe tadbikatı ve neticeleri hakkında Maliye Bakanından 27.6.1951 tarihli sözlü soru önergesi. 10. Feyzi Boztepe'nin Ankarada Memurların ikâmetlerine tahsis edilen binalar ve İstanbul Defterdarlığında açığa çıkarılan memurlar hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation