Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 30 Ekim 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-10-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Birinci İnikat D.P. Meclis Grupu Ruznamesi 30/10/1955 Pazar saat 15 1- Yoklama 2- Geçen celseler zabıt hülasalarının okunması 3- Grup reisi seçimi 4- Grup reisvekilleri seçimi 5- Büyük Millet Meclisi Reis namzedi seçimi 6- Büyük Millet Meclisi Reisvekilleri namzedi seçimi 7- Büyük Millet Meclisi Divan katipleri namzedi seçimi 8- D.P. Grup İdare heyeti seçimi 9- Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri seçimi 10- D.P. Grup Haysiyet Divanı seçimi
Geçen celse zabıt hülasası: Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 30 Ekim 1955 pazar günü saat 15de Bursa mebusu Hulusi Köymen’in reisliğinde toplandı. Ekseriyet mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 1- Geçen celselere ait iki zabıt hülasası okunduktan sonra seçimlere geçildi. 2- Demokrat Parti Meclis Grupu Reisliğine (208) reyle Antalya mebusu Burhanettin Onat seçilerek riyaset makamına geçti. Reisvekilliklerine (196) reyle Manisa Mebusu Muzaffer Kurbanoğlu, (194) reyle de Bursa mebusu Haluk Şaman’ın seçildikleri anlaşıldı. 3- T.B.M.M. Reisliği namzetliğine (198) reyle İçel mwbusu Refik Koraltan, Reisvekillikleri namzetliğine (327) reyle Kayseri mebusu Fikri Apaydın, (292) reyle Balıkesir Mebusu Esat Budakoğlu ve (280) reyle Manisa mebusu Şemi Ergin’in seçildikleri görüldü. 4- T.B.M.M. Divan katiplikleri namzetliği seçimini (265) reyle Kayseri mebusu İbrahim Kirazoğlu, (242) reyle Hakkari mebusu Ubeydullah Seven, (234) reyle Antalya mebusu Attila Konuk, (222) reyle Bolu mebusu İhsan Gülez’in kazandıkları anlaşıldı. 5- T.B.M.M. meclisi İdare Amirlikleri namzetliği için yapılan seçim sonucunda, Balıkesir mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu (166) reyle nisabı doldurarak seçildi. Diğer nisabı doldurmayan namzetler ile D.P. Meclis Grupu İdare Heyeti ve Haysiyet Divanı seçimlerine yarınki 31/10/1955 pazartesi günü saat 10da devam edilmek üzere içtimaa son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation