Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 3 Aralık 1957

Loading...
Thumbnail Image
Date
1957-12-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Ruzname: sekizinci inikat 3 Aralık 1957 Salı saat: 15 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasası 3- Hükümet programının Grupa tevdili
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 3 Aralık 1957 Salı günü saat 15’te Grup reisvekillerinden Denizli Mebusu Baha Akşit’in riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- Beşinci Adnan Menderes hükümetinin Grupa tevdi etmiş olduğu program üzerinde müteaddit hatipler söz aldılar. Başvekil birkaç defa kürsüye gelerek vermiş olduğu geniş izahattan sonra hükümet programını açık oya var olundu. İttifakla tasvip edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığı cihetle 5 Aralık 1957 Perşembe günü saat 15’te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation